Política de privacitat

A trav√©s del present av√≠s, Grup EL 9 NOU, informa als usuaris del lloc web www.EL9NOU.cat, en compliment de l‚Äôarticle 5 de la Llei Org√†nica 15/1999 de Protecci√≥ de Dades de Car√†cter Personal (en endavant LOPD), sobre la seva pol√≠tica de protecci√≥ de dades personals amb la finalitat de que aquests decideixin de forma expressa, lliure i volunt√†ria, si desitgen facilitar a el Grup EL 9 NOU les dades personals que els s√≥n sol¬∑licitades en el lloc web. Tamb√© s‚Äôinforma als usuaris de la incorporaci√≥ de les dades a fitxers, els quals s√≥n de titularitat i responsabilitat del Grup EL 9 NOU, que porta a terme un tractament informatitzat amb la finalitat de procedir a la seva sol¬∑licitud, aix√≠ com a l‚Äôenviament d‚Äôinformaci√≥ comercial, pels mitjans tradicionals i electr√≤nics (correu electr√≤nic), sobre els serveis oferts actualment i en el futur. L‚Äô√ļs o el registre en el lloc web www.EL9NOU.cat implica l‚Äôacceptaci√≥ expressa de l‚Äôusuari al tractament de les seves dades amb les finalitats anteriorment indicades.

L’usuari haurà d’omplir els formularis amb les dades verdaderes, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’entrada defectuosa de dades en els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

El Grup EL 9 NOU, ha adoptat els nivells de seguretat de protecci√≥ de dades personals exigits en la legislaci√≥ vigent de protecci√≥ de dades, instal¬∑lant les mesures t√®cniques i organitzatives necess√†ries per evitar la p√®rdua, mal √ļs, alteraci√≥, acc√©s no autoritzat i els dem√©s riscos possibles.

Igualment, el Grup EL 9 NOU, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i al seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia. Així, aquest deure de confidencialitat és d’obligat compliment per tots aquells tercers que, en virtut d’un contracte de prestació de serveis de tractament de dades per compte de tercers, tinguin accés a les dades de caràcter personal i als equips o sistemes d’informació del Grup EL 9 NOU.

L’usuari o persona que el representi podrà exercitar en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició d’acord amb el què s’estableix en la LOPD i les demés normatives aplicables a l’efecte, dirigint una comunicació escrita i/o electrònica a info@vic.el9nou.com al Grup EL 9 NOU, amb direcció a Plaça de la Catedral 2 (08500 Vic), en la que s’acrediti la identitat de l’usuari.

En el cas que l’empresa prestés algun tipus de servei especial en el què es determinin uns procediments específics diferents a aquests, en lo relatiu a la protecció de dades, tindrà primacia l’aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d’incongruència.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes. El Grup EL 9 NOU no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web.

El Grup EL 9 NOU es reserva el dret de modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella s’introdueixin.