Edició Osona i Ripollès

Tria la teva edició predeterminada

Edició Vallès Oriental

CUP i UCFR discrepen de la limitació de públic al ple de Vic

La CUP i Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) d’Osona han fet saber en sengles comunicats el seu rebuig a la limitació de públic als plens de Vic a poc més de 12 persones decretada en una resolució d’alcaldia de dijous passat.

  • El 9 Nou
  • 02/03/2014 | 23:45

Des de la CUP es considera que si per raons de seguretat, com s’addueix en la resolució d’alcaldia, no es poden fer els plans a la sala habitual, que es busqui “un espai apte i prou gran” per fer el ple i que tots els vigatans “que en el seu legítim dret vulguin assistir-hi puguin fer-ho”. La CUP, tercer grup en nombre de vots del consistori, acaba dient que “farem tot el que estigui en les nostres mans per denunciar i, apel·lant a les instàncies que siguin necessàries, anul·lar aquesta resolució que posa en perill els pilars més bàsics de la democràcia”.

UCFR, en un comunicat centrat en el fet que encara que PxC es parteixi en dos grups tots dos representen “un sol feixisme”, qualifiquen la decisió de l’alcalde d’“irregularitat legal evident”. UCFR ha convocat la ciutadania aquest dilluns a 2/4 de 6 davant de l’ajuntament.

L’alcalde de Vic va dictar dijous una resolució on limita substancialment la presència de públic als plens de Vic. En concret, un cop eliminades les places reservades a tècnics de l’Ajuntament i premsa als bancs de fusta de l’interior de la sala de plens, només s’asseguren 12 cadires, a la zona de vestíbul, per a públic. Dins la sala es calcula que la presència de fins a cinc càmeres de televisió i tres operadors de càmera impedeixen que s’hi situï cap cadira. Només la falta d’una càmera donaria per espai per a dues persones més.

L’alcalde remet la seva resolució a un informe de l’arquitecte municipal i a raons de seguretat. La limitació és per a tots els plens, tot i que es dicta a només quatre dies del ple de març, on es preveu que hi hagi la possibilitat que els cinc regidors de PxC puguin continuar dirimint les seves diferències.

El ple ha de començar a les sis de la tarda i per a les cinc el regidor de PxC Joan Carles Fuentes ha convocat una roda de premsa per explicar com afrontarà el ple el seu grup municipal i explicar també la situació dels 32.000 euros que Josep Anglada va retirar del compte corrent del grup municipal. El grup està dividit des que l’executiva del partit xenòfob va decidir destituir Anglada de la presidència del partit i van intentar també expulsar-lo del grup municipal. Dels cinc regidors, tres segueixen la línia de la nova direcció, mentre que Josep Anglada té el suport de Marta Riera.

Comunicat de l’Ajuntament de Vic

L’Ajuntament de Vic regula l’aforament a la Sala de Plens
Degut a la limitació d’espai de la Sala de Plens, s’ha procedit a redactar una resolució de limitació d’ocupació.

Vista la limitació d’espai existent a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Vic.

Vist l’informe de l’enginyer municipal sobre l’ocupació de la Sala de Plens i espai annex habilitat, excepcionalment, com a Sala de Plens.

Atès que el Ple municipal està sotmès en el seu funcionament a un conjunt de normes de funcionament d’obligat compliment que determina la seva forma d’actuació i el procediment a seguir per la producció d’actes administratius vàlids.

Atès que correspon a l’alcalde-president la direcció de les sessions, així com la policia de l’ordre durant el seu desenvolupament, tant en relació amb el públic assistent com en relació amb els regidors, conforme el que disposen els articles 88, 94 i 95 del Reglament d’Organització i Funcionament de les Corporacions Locals (ROF).

Atès que el conjunt de facultats de policia interna haurà de realitzar-se mitjançant l’adopció de les mesures que l’alcalde, com òrgan competent, estimi adients per vetllar pel normal desenvolupament de les sessions i el manteniment de l’ordre i la seguretat en la Sala de Plens.

De conformitat amb les atribucions conferides a aquesta Alcaldia pels articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local LRBRL, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal de Catalunya, i els articles 88, 94 i 95 del ROF,

L’alcalde de Vic, Josep M. Vila d’Abadal, resol:

Primer: Limitar l’ocupació de la Sala de Plens de l’Ajuntament de conformitat amb el contingut de l’informe del tècnic municipal, que en relació a l’ocupació o aforament diu el següent:

“La normativa aplicable en el càlcul de la ocupació és el Real Decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s’aprova el codi tècnic de l’edificació i les referències posteriors que el modifiquin.

En la Sala del consistori hi ha una tarima on hi trobem 21 seients pels càrrecs electes de l’Ajuntament, en la mateixa hi ha dos seients més per la secretària de l’Ajuntament i l’interventor. En total 23 persones.
A continuació trobem una zona de bancs amb una ocupació màxima de públic assentat de 12 persones, la preferència en aquesta zona és de personal de l’Ajuntament per suport jurídic i/o tècnic i periodistes acreditats.
En l’espai diàfan a continuació de la tarima és deixarà un passadís per poder abandonar la sala, i la resta quedarà reservat per 5 càmeres de televisió i 3 operadors de càmera que estaran drets. En cas que no s’ocupés l’espai per la totalitat de càmeres, la falta d’una càmera donaria espai per dues persones més.
A l’exterior de la sala del consistori amb continuïtat visual i sense que es distorsioni l’activitat normal de la casa consistorial s’habilitarà una zona amb 12 cadires per les persones que vulguin assistir als plens. Entra la porta de la sala consistorial i les cadires hi haurà un metre lliure per poder evacuar la sala amb seguretat”

Segon: Un cop complet l’aforament de la Sala de Plens i de la zona habilitada a l’efecte, per raons de seguretat no es permetrà l’accés del públic a l’edifici de l’Ajuntament.

Tercer: El públic assistent a les sessions no podrà intervenir en aquestes ni podrà efectuar manifestacions d’aprovació o reprovació, ni exhibir pancartes, cartells o fulletons a la Sala de Plens i, en general, haurà de respectar l’ordre mínim exigible pel desenvolupament de la sessió.

Quart: Fer difusió d’aquesta resolució pels mitjans de comunicació locals i a través del web municipal.

Cinquè: Donar compte d’aquesta resolució al Ple municipal del proper dilluns dia 3 de març de 2014.

Comunicat de la CUP de Vic

Nota de premsa de la CUP davant la limitació de públic al proper Ple de març

La CUP de Vic vol mostrar el seu rebuig a la resolució d’alcaldia que limita l’accés de públic al proper ple. Cal recordar a l’alcalde i a l’equip de govern, format per CiU i ERC, que les sessions plenàries són públiques i que qualsevol vigatà o vigatana està en el seu legítim dret de poder assistir-hi, com bé indiquen diverses lleis i reglaments.

És intolerable que, davant la previsible assistència de públic i mitjans de comunicació, es doni prioritat a aquests darrers per sobre dels veïns i es prefereixi convertir el ple en un circ mediàtic abans que prioritzar els drets d’aquells a qui diuen governar.
Si es considera que per raons de seguretat s’ha de restringir l’accés de persones a la sala de Plens, l’obligació de l’equip de govern és la de buscar una alternativa adequada, en un espai apte i prou gran per a dur a terme la sessió plenària amb absoluta normalitat i que tots els vigatans i vigatanes que en el seu legítim dret vulguin assistir-hi, puguin fer-ho.

Han optat pel camí més fàcil, i també el més maldestre, el de la prohibició. Han preferit vulnerar els drets dels seus conciutadans a buscar una solució que no perjudiqués ningú. Han deixat que una previsible picabaralla entre membres d’una força antidemocràtica i l’impacte mediàtic que pugui tenir, i que no farà cap bé a la nostra ciutat, prevalguin per sobre de drets molt més elementals com són el de participació política i de transparència en tots els assumptes públics, facilitant que els vigatans i les vigatanes tinguin coneixement directe de tot allò que es fa en aquesta institució, i molt més en el ple, òrgan que pren les decisions que afecten el dia a dia dels vigatans.

La deriva autoritària i l’actitud poc democràtica de l’equip de govern d’aquesta ciutat ha de ser posada en relleu i denunciada públicament. Com a membres d’aquest consistori, amb una representació de dos regidors escollits democràticament, la CUP farà tot el que estigui a les seves mans per denunciar i, apel•lant a les instàncies que siguin necessàries, anul•lar aquesta resolució que posa en perill els pilars més bàsics de la democràcia.

Vic, 01 de març del 2014

Comunicat d’UCFR d’Osona

2 grups, 1 sol feixisme

Unitat contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) d’Osona vol fer notar a tots els ciutadans, el caràcter del partit PxC i de Josep Anglada, tal i com es pot veure en el creuament d’acusacions entre els seus membres d’apropració de diners i d’irregularitats administratives i de tota mena. Els insults i les coaccions per part d’Anglada, denunciat pels seus propis excompanys, es veu la veritable cara de partit. De fet, això ens ve a donar la raó, i és que des de l’any passat hem denunciat el seu caràcter feixista i antidemocràtic, i hem fet campanya en contra la política d’odi i discriminació dePxC, aquí a Vic i a d’altres llocs.

Aquesta tasca constant de denúncia a diferents barris, municipis i comarques per part dels i les activistes d’UCFR, així com de les entitats que la conformen, ha debilitat i dividit PxC. Durant el últims anys, aquest partit feixista ha viscut una derrota rere una altra. El novembre de 2011, PxC va fracassar en el seu intent d’entrar al Congrés dels Diputats. El novembre de 2012, van quedar fora del Parlament de Catalunya, amb una important pèrdua de vots respecte als anteriors comicis catalans. I tot això passava en un context europeu on l’extrema dreta incrementava la seva representació en diversos països del nostre entorn.

Aquestes derrotes han contribuït a la pèrdua d’entorn, de militància i de regidories. Des de les darreres eleccions municipals, han perdut una quinzena de les 67 regidories obtingudes el maig de 2011. L’estiu passat en Josep Anglada va patir una derrota humiliant quan el ple de l’Ajuntament de Vic va aprovar una resolució, impulsada per UCFR Osona, que negava l’ús de les dependències municipals per a les activitats de PxC.

La destitució del feixista vigatà de la direcció del partit que ell mateix va fundar, és també conseqüència d’aquesta situació de desgast continuat i constant. Un desgast que ha estat provocat, en bona part, per l’augment de les contradiccions entre el seu discurs i la seva realitat que ha vingut denunciant UCFR, així com per la percepció ciutadana i mediàtica de la naturalesa feixista del partit polític, i del seu president i principal líder. Una percepció a la que ha contribuït la tasca unitària de sensibilització desplegada per UCFR, entre d’altres.

Tot i així, la destitució d’Anglada és només un pas més, ni tant sols el més important, a l’hora d’eradicar la presència i el discurs feixista a casa nostra. Els dirigents de PxC que han defenestrat l’Anglada són potencialment tant o més perillosos que ell. Des d’UCFR creiem que és massa aviat per saber si la nova direcció de PxC aconseguirà aturar l’hemorràgia territorial de regidors i militància, i si recuperarà el control real sobre el partit o aquest es desfarà per les lluites internes que ja fa temps que arrossega.

És evident que a Vic, els feixistes presents a l’ Ajuntament estan més dividits que mai, però encara hi ha 5 regidors feixistes, que continuen presents dins de la institució, distorsionant-ne el seu normal funcionament. Són dos grups, però un sol feixisme.

Des d’UCFR som plenament conscients que l’amenaça feixista no ha desaparegut, i per això caldrà enfortir la feina dels grups locals d’UCFR i crear-ne de nous on persisteix l’activitat de PxC. Però també estarem amatents per respondre amb rapidesa i eficàcia en aquells espais on el feixisme surti al carrer, ja sigui mitjançant pintades, manifestacions o agressions.

Finalment, denunciem el fet que, segons les informacions que ens han arribat, al ple de dilluns s’hi vol limitar dràsticament l’accés del públic. Entenem que aquest fet seria una irregularitat legal evident i ens mostraria una actitud preocupant de manca de sensibilitat envers l’obligada transparència de l’ajuntament, en un moment en que tothom s’omple la boca de conceptes com el de participació ciutadana.

Tanmateix, estarem a fora del ple informant i recordant a la gent que no hi ha feixistes bons i feixistes dolents, sinó només feixistes i racistes, sense importar massa quines sigles porten. Feixisme mai més, ni aquí ni enlloc. No passaran!

Unitat contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) d’Osona – Vic, 28 de febrer de 2014

Comentaris

Encara no hi ha comentaris en aquesta entrada.

    {{ comment.usuari }}
    {{ comment.data }}
    Comentari pendent d'aprovació

    {{ comment.text }}


Fer un comentari

Comentant com a {{ acting_as }}.

{{ success }}

Per a fer un comentari has d'estar identificat com a usuari.
Entra o registra't

Digues la teva

Fes-nos arribar suggeriments, notícies, esmenes...

Esmenes
Fotografies
Cartes al director
Altres
Puja un fitxer

El formulari s'ha enviat correctament. Moltes gràcies.