Edició Osona i Ripollès

Tria la teva edició predeterminada

Edició Vallès Oriental

El ple de Manlleu aprova la moció per sancionar bancs que tinguin pisos desocupats amb l’abstenció i un vot en contra dels regidors de CiU

En el cas de Convergència i Unió, quatre dels seus regidors es van abstenir i Maite Gallifa hi va votar en contra.

  • El 9 Nou
  • 20/02/2014 | 7:57

Manlleu s’ha sumat a la llista de municipis que multaran les entitats bancàries que tinguin pisos buits i no els donin un ús social, com ja han fet entre d’altres Vic, Calldetenes, Sant Hipòlit i Roda de Ter. Aquesta moció que es va presentar a petició de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca va comptar amb el suport dels regidors no adscrits i també d’Esquerra Republicana, en un ple on l’alcalde va excusar les absències de Josep Maria Anglada, Josep Colomer i Fina Sala.

A banda d’alguns representants de la PAH a Osona, al ple de Manlleu també hi van assistir una trentena de persones en suport a Toni Tauste, un veí que va assistir al ple per explicar que el mes passat va ser agredit per la policia local. L’alcalde Pere Prat va explicar que a l’espera de la sentència judicial sobre el cas, han obert un expedient informatiu als agents implicats.

D’altra banda, el ple de Manlleu ha estat dels primers d’aprovar el recurs contra la nova llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, que va aprovar la setmana passada el consell de governs locals de Catalunya. El recurs es va aprovar per unanimitat.

Comunicat de l’Ajuntament de Manlleu

Ple ordinari de febrer 18/2/2014

A l’inici del ple es va fer un minut de silenci per a les últimes víctimes de violència de gènere. L’alcalde, Pere Prat, excusa l’assistència de Josep M. Anglada, d’ICV, i de Fina Sala i Josep Colomer, regidors no adscrits.

RESOLUCIONS DE GOVERN:

S’aprova per unanimitat:

· Delegació a ORGT costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius.

Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de recaptació.

· Modificació de les bases del Premi Paco Estrella

Modificar les bases del Premi Paco Estrella, que van ésser aprovades per acord del Ple de data 17 de juny de 2008, i fixar un nou termini de presentació de candidatures, que es concreta en el període comprés entre l’1 de setembre i el 15 d’octubre de cada dos anys.

S’aprova per unanimitat el següent punt entrat per urgència:

· Recurs davant el Tribunal Constitucional en defensa de l’autonomia local

El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. Davant d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a aquesta emergència social.

Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l’estat espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial sense precedents que suposarà un important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments.

Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que encara es demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de residus i l’enllumenat públic.

LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim local, i converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual marc basat en el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia en la redistribució.

Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món local perquè els ajuntaments som l’administració que estem millor preparats per oferir serveis de proximitat.

Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la defensa, garantia i l’enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la ciutadania. En canvi aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de la gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs locals.

El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local constitucionalment garantida.

S’acorda iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

PROPOSTES I MOCIONS:

S’aprova per unanimitat:

· Moció de suport a la l’Agrupació Esportiva Ocellaire de Manlleu.
Acords:

Reconèixer a l’associació ocellaire com a entitat arrelada des de fa dècades a la nostra ciutat realitzant la seva activitat amb tota normalitat i sempre dins de les normatives que li són aplicables.

Donar suport a les entitats ocellaires de Manlleu, per tal que puguin continuar realitzant la seva activitat dintre de la legalitat i les normatives establertes reconeixent que forma part d’una tradició centenària dins de la cultura catalana.

S’aprova amb els vots a favor d’ERC i regidors no adscrits i 4 abstencions (CIU) i 1 vot en contra (CIU):

· Moció per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses
Acords:

Manifestar el compromís d’endegar mesures municipals en base a la legalitat i competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb l’objectiu de garantir el dret a l’habitatge de la població i fer front a l’emergència habitacional.

Actualitzar el Pla Municipal d’Habitatge, o actualitzar el planejament existent , que contempli i reguli degudament les mesures de foment per a evitar la desocupació permanent i injustificada d’habitatges enumerades a l’article 42, de la llei 18/2007.

Elaborar i aprovar Programes d’Inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar els immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels que són propietat d’entitats financeres i altres grans empreses. Aquesta tasca es pot fer a través del creuament de dades en disposició de l’administració i l’atorgament d’audiència a l’interessat, o bé realitzant una inspecció física des de l’administració.

Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquest procediments hauran d’acabar amb una resolució que declari si s’està produint una situació de desocupació permanent constitutiva d’una utilització anòmala de l’habitatge, d’acord amb el que estableix l’article 41 de la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que cessi en la seva actuació en un termini concret, tot informant-lo de les activitats de foment que està duent a terme l’administració per facilitar-li la finalització d’aquesta situació.

Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la mateixa finalitat, dins el marc de les seves competències.

Crear una comissió de treball i/o seguiment integrada per representants de la PAH i de l’Ajuntament de Manlleu.

Textos íntegres de les mocions a: https://www.manlleu.cat/l-ajuntament/mod/noticies/id2033/convocatoria-de-sessio-ordinaria-del-ple-del-mes-de-febrer.htm

INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES

Salut Pública, Consum i Gent Gran: El regidor comenta que s’ha iniciat el programa dents sanes, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i s’han repartit 262 estoigs amb 1 raspall de dents i 1 pasta als alumnes de 1r de primària de les escoles de Manlleu. Es continua treballant el programa “Servei Responsable”, que proposa accions per a la prevenció del consum d’alcohol i es dirigeix principalment a bars i entitats organitzadores d’actes on es dispensen begudes alcohòliques. Aquest programa es treballa en el marc del Pla Aterra.

Serveis Territorials, Habitatge i Esports: El regidor, Pep Mas, comenta que properament es farà l’acte de recepció dels 3 pilots manlleuencs participants al Dakar però encara no hi ha data definitiva. Pep Mas felicita a l’equip femení d’hoquei del Club Patí Manlleu per quedar subcampiones de la Copa de la Reina que es va disputar a Lloret de Mar. Pep Mas destaca també la classificació actual, 4r lloc, del 1r equip masculí del CP Manlleu. El regidor felicita el Club Hípica Manlleu per la celebració del Raid Hípic del passat diumenge, i assenyala que el proper 15 de març Manlleu acollirà el Campionat de Catalunya de Raids.

Pep Mas comenta que en breu es rebrà el Pla de Manteniment de la piscina coberta municipal que ha realitzat la Diputació de Barcelona en col·laboració amb l’àrea de Serveis Territorials i el servei d’Esports de Manlleu. El regidor informa de que s’està treballant en la determinació de les claus 20d (àmbits rurals on està permesa la construcció amb vinculació a explotacions agropecuàries o ramaderes) i s’espera poder portar al Ple del mes d’abril o maig la modificació del POUM en aquest sentit.

Pep Mas comenta també que s’ha rebut preestudi de l’ACA per a la determinació de les actuacions conduents a netejar la llera del riu amb previsió d’evitar possibles perills en cas de riuades futures. Des de serveis territorials i el CERM estan elaborant projecte a fi de dur a terme aquests treballs.

Alcaldia: L’Alcalde comenta en nom d’en Josep M. Anglada que properament es donarà comptes del tancament de BadaNadal públicament.

Pere Prat destaca que l’exercici 2013 està ja tancat, amb romanent positiu. L’alcalde comenta que des de Diputació de Barcelona s’ha atorgat una subvenció de 75.000€ per fer front als pagaments causats per l’esclafit. Pere Prat comenta que assistirà a la reunió d’avui, 19 de febrer, del Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

Cultura, Educació, Joventut i mitjans de Comunicació: El regidor comenta que de l’11 al 21 de març hi haurà les preinscripcions de primària i secundària. De P3 es passa de 12 a 10 aules amb un total de 244 infants. Pel que fa a secundària hi ha un total de 228 alumnes i 236 places.

Medi Ambient: La regidora informa que durant febrer i març es realitzarà una recollida de piles a les escoles. Maica Bassas destaca també que el 18 de març es farà la 1a recollida de residus especials per a empreses.
Serveis Socials: La regidora destaca la iniciativa solidària de El Morter, que ha aconseguit recollir 1 tona d’aliments per al Sarró, Manlleu Aliments Solidaris. Carme Trillas comenta també que la Policia Local ha fet lliurament al Sarró de 2045€ recollits en la venda de participacions de loteria de Nadal. La regidora agraeix la col·laboració de totes les persones participants en alguna de les 2 iniciatives.

Participació Ciutadana: La regidora comenta que hi ha 3 agents cívics treballant en la promoció del civisme entre la ciutadania. Una part important de la jornada la dediquen a Barri Erm i la resta a passeig del Ter, plaça Fra Bernadí i entorn.

Pagesia: El regidor comenta que les Jornades Tècniques Fira de Reis van ser un èxit de convocatòria, doncs van participar-hi 120 persones. La visita a les Basses també ha estat valorada positivament pels participants.

Comentaris

Encara no hi ha comentaris en aquesta entrada.

    {{ comment.usuari }}
    {{ comment.data }}
    Comentari pendent d'aprovació

    {{ comment.text }}


Fer un comentari

Comentant com a {{ acting_as }}.

{{ success }}

Per a fer un comentari has d'estar identificat com a usuari.
Entra o registra't

Digues la teva

Fes-nos arribar suggeriments, notícies, esmenes...

Esmenes
Fotografies
Cartes al director
Altres
Puja un fitxer

El formulari s'ha enviat correctament. Moltes gràcies.