Edició Osona i Ripollès

Tria la teva edició predeterminada

Edició Vallès Oriental

La PAH demana suport a l’alcalde de Manlleu perquè faci d’intermediari amb el BBVA

A la part final del ple de l’Ajuntament, quan es dóna torn de paraula al públic, una de les afectades va explicar la seva situació, i un representant de la plataforma a Manlleu va demanar a Pere Prat, l’alcalde, que intercedeixi perquè el BBVA s’avingui a negociar.

  • El 9 Nou
  • 19/06/2014 | 7:48

Membres de la PAH d’Osona, que estan acampats a la plaça Fra Bernadí per reclamar la solució a sis casos amb el BBVA, van acudir dimarts al ple de Manlleu. L’alcalde, Pere Prat, que al principi es va mostrar més molest, tot i que després va rebaixar el to, va assegurar que des que va començar la protesta ell ha estat en contacte amb els responsables del BBVA.

El ple manlleuenc va aprovar una modificació del pressupost de 270.800 euros, que n’inclou 89.000 per arreglar el carrer Enric Delaris. Les lloses estan especialment malmeses al tram que va del carrer Sant Domènec fins al passeig del Ter, davant de l’escola La Salle. S’espera que amb aquesta actuació, sobre la qual s’han fet reunions amb els veïns, es trobi una solució definitiva al deteriorament de la superfície, que s’arreglarà per tercera vegada des de l’any 2006.

Una altra partida de la modificació, de 80.000 euros, es destinarà a la substitució de l’enllumenat del pavelló municipal per instal·lar-hi leds, i fer adequar l’equipament a les necessitats del Club Patí Manlleu, que la temporada que ve tindrà els dos primers equips de l’OK Lliga.

Comunicat de l’Ajuntament de Manlleu sobre el ple de dimarts

A l’inici del ple es fa un minut de silenci per a les últimes víctimes de violència de gènere.

RESOLUCIONS DE GOVERN:

S’aprova per unanimitat:

· Liquidació de la Fundació Privada Museu del Ter i acceptació de la cessió global dels seus actius i passius

L’Ajuntament de Manlleu accepta, de conformitat amb el que disposa l’article 35 dels Estatuts de la Fundació liquidada, la cessió de tots els actius i els passius de la Fundació Privada Museu del Ter d’acord amb els darrers comptes aprovats. En especial, acceptar el retorn a l’Ajuntament de l’immoble on s’ubica el Museu del Ter, situat al passeig del Ter, núm. 2, que va ser objecte de cessió d’ús per part d’aquesta Corporació en el moment de constitució de la Fundació, juntament amb totes les seves accessions.

L’equipament cultural Museu del Ter, una vegada inscrita l’extinció de la Fundació Privada Museu del Ter en el Registre de Fundacions mitjançant la corresponent autorització del Protectorat i integrat plenament aquest bé en el patrimoni municipal amb el retorn del seu ús, serà gestionat directament per l’Ajuntament a través de la seva pròpia organització ordinària.

Acordar que les persones que presten els seus serveis a Fundació Privada Museu del Ter en data 17 de juny del 2014, en virtut d’un contracte indefinit o d’un contracte laboral temporal d’obra o servei determinat, passin a prestar serveis amb les mateixes condicions laborals actuals a l’Ajuntament de Manlleu

· Reconeixement extrajudicial de crèdits- factures anys anteriors rel. 3

Reconèixer a favor de diferents creditors, per import de 2.146,26€, la prestació de serveis, subministraments i treballs diversos, ja que es tracta de prestacions efectivament realitzades i conformades oportunament per les diferents àrees.

· Modificació del pressupost. crèdits extraordinaris i suplements de crèdit exp. 22/2014

Aprovar l’expedient per a la modificació del pressupost crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per import de 270.802,91€, finançats amb càrrec a baixes d’altres aplicacions. Algunes de les actuacions que es duran a terme amb aquesta modificació seran la remodelació del pavelló o la substitució del paviment del carrer Enric Delaris entre d’altres.

· Modificacions de l’Acord regulador de les condicions de treball dels/de les empleats/ades públics/ques de l’Ajuntament de Manlleu (personal funcionari i laboral) per als anys 2013-2015.

Aprovar modificacions en la nova redacció de l’article 2 de l’Annex I –relatiu a personal laboral- de l’Acord regulador de les condicions de treball dels/de les empleats/ades públics/ques de l’Ajuntament de Manlleu (personal funcionari i laboral) per als anys 2013-2015”. Són modificacions referents al nomenclàtor de llocs de treball segons grups professionals

· Modificació de la RLT 3.2014 i Modificació de la plantilla 2.2014

En aquests moments l’Ajuntament de Manlleu té la necessitat de modificar la plantilla municipal per crear les places necessàries per donar cabuda a l’absorció del Museu del Ter en l’estructura orgànica municipal.

A banda d’aquesta creació de noves places cal dur a terme una altra modificació de caire organitzatiu, vinculada a la modificació dels requisits essencials i funcions d’un lloc de treball vacant actualment d’Agent de Serveis Territorials.

L’Àrea de Serveis Territorials disposa en aquests moments d’un lloc de treball vacant d’Agent de Serveis Territorials, destinat fonamentalment a la vigilància i control de la disciplina urbanística, si bé aquest lloc de treball seria molt convenient que assumeixi també funcions de suport en la delineació de projectes, estudis i treballs que s’elaboren en aquesta Àrea. Per aquest motiu, la modificació de la plantilla consistiria en amortitzar una plaça d’auxiliar tècnic grup C2, de l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe comeses especials, reservada a personal funcionari i crear-ne una altra d’auxiliar tècnic grup C1, de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnic auxiliar, categoria auxiliar tècnic Delineació, reservada a personal funcionari.

Resum total de places exercici pressupostari 2014: 196 places

1) Personal funcionari: 120
2) Personal laboral: 76

· Modificació reglament manlleuconnecta

Degut als canvis i millores introduïdes en la gestió del servei Manlleuconnecta els darrers mesos, cal modificar alguns articles del Reglament per tal d’adaptar-los a la nova dinàmica de funcionament del servei.

· Proposta de nomenament de Jutge de Pau titular i de Jutge de Pau substitut

Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la designació pel termini de quatre anys del senyor Sebastià Casadevall Feixas com a Jutge de Pau titular de Manlleu i de la senyora Assumpta Pujol Llagostera com a Jutgessa de Pau substituta de Manlleu, les dades dels quals figuren a l’expedient, atès que ambdós compleixen les condicions de capacitat i compatibilitat previstes a la normativa aplicable a aquest càrrec.

· Aprovació provisional de la modificació puntual núm. 6 del POUM al paratge “El Falgars”

Aprovar provisionalment el document refós de la modificació puntual número 6 del POUM a l’àmbit del paratge de Falgars (RE núm. 2665, de 21.3.2014), en el qual s’incorporen les prescripcions indicades pels diversos organismes afectats per raó de llurs competències sectorials als quals s’ha sol•licitat informe en la tramitació de l’expedient.

· Aprovació provisional de la modificació puntual núm. 7 del POUM, delimitació del polígon d’actuació urbanística (PAU) via Ausetània.

Aprovar provisionalment la modificació puntual número 7 del vigent POUM que consisteix en la delimitació del nou polígon d’actuació urbanística de reurbanització al sector de la Via Ausetània, d’iniciativa pública i promoguda per l’Ajuntament de Manlleu, d’acord amb el document tècnic en què es formalitza aquesta elaborat per l’àrea de Serveis Territorials (AST/093/2014).

INFORMACIÓ DE LES REGIDORIES

Serveis Territorials, Habitatge i Esports: a nivell d’Urbanisme Pep Mas comenta que s’han finalitzat 2 actuacions que hi havia en curs, d’una banda l’actuació del carrer Dr. Oliveres confluència amb carrer Puigsacalm que consistia en la unió mitgeres i tenia una doble finalitat, la millora del trànsit rodat i la millora estètica. D’altra banda s’ha finalitzat també l’actuació de millora de trànsit rodat i peatonal del camí del tenis intentant millorar la seguretat pels vianants i la secció de calçada estreta en algun punt on s’ha establert prioritat de pas.

La zona verda del passeig del Ter, zona del costat del camp de futbol, s’obrirà el proper dijous dia 26 de juny per al gaudi de la ciutadania. La zona verda té més de 6.600m2 i pretén avançar en la millora del passeig del Ter i augmentar els m2 de zona verda del municipi.

El regidor comenta també que s’està treballant en les 2 rotondes projectades al passeig de Sant Joan. El dia 23 de juny acaba el termini per a la presentació de propostes econòmiques per a la rotonda amb el carrer Cavalleria i s’ha aprovat ja el plec de clàusules per la rotonda del Pont de Can Molas.

Continuant amb Urbanisme Pep Mas comenta que la brigada portarà a terme l’adequació i millora de les 2 parades de bus del passeig de Sant Joan amb avinguda de Roma.

A nivell d’Esports el regidor recorda que els dies 27, 28 i 29 de juny Manlleu acollirà el MASC, Manlleu Special Cup. Competició de futbol 5 per a persones amb discapacitat intel·lectual. Aquest esdeveniment està organitzat per l’AEC Manlleu, Special Olympics Catalunya, Fundació ACELL, Sant Tomàs i l’Ajuntament de Manlleu. El regidor convida a tothom a participar d’aquest esdeveniment i fer-se’l seu.

Pep Mas comenta el període d’obertura de la Piscina municipal d’estiu, que serà del 21 de juny al 10 de setembre.

El regidor avança també que el dia 4 de juliol l’Ajuntament de Manlleu organitzarà una recepció al Club Patí Manlleu pels èxits aconseguits.

Per acabar, Pep Mas comenta que amb la modificació del pressupost aprovada en el ple es farà una adequació del Pavelló municipal a nivell d’enllumenat i millores a la zona de les graderies.

Promoció Econòmica: Josep M. Anglada comenta alguns temes de Creacció; La valoració que el regidor fa de les accions realitzades en el marc de Creacció fins al moment és bona, destaca que s’han aconseguit objectius de planificació a nivell de comarca importants, com poder oferir una formació empresarial potent a nivell d’Osona. La coordinació a nivell comarcal tant a nivell d’empreses com de tècnics d’inserció i ocupació també funciona i s’ha aconseguit la massa crítica que es demanava a nivell d’altres administracions per a obtenir recursos i subvencions. Josep M. Anglada comenta també que el proper divendres visitarà Creacció la vicepresidenta del govern.

El regidor comenta que va tenir lloc la Nit Encantada, la nit de comerç de Manlleu i que malgrat la pluja la valoració general era positiva. 111 establiments van participar d’aquesta activitat. El mapping que no es va poder fer per un problema tècnic es farà més endavant.

El regidor destaca també que entre finals de juny i principis de juliol acaben els plans d’ocupació que varen començar al desembre. Ha sortit la convocatòria de plans ocupació per a persones que cobren el PIRMI i en principi a Manlleu n’hi tocarien 17, ara cal presentar projecte. Aquests plans d’ocupació combinen formació i treball.

Cultura, Educació, Joventut i mitjans de Comunicació: El regidor comenta que acabat el període de preinscripció a les escoles bressol no hi ha incidències i s’han pogut satisfer les peticions de les famílies. Continuant amb educació destaca que es va fer lliurament dels premis als millors treballs de recerca dels alumnes de 2n de batxillerat i que el proper divendres es lliuraran les beques als millors currículums de batxillerat de Manlleu.

El regidor recorda que el dilluns dia 23 de juny arribarà a Manlleu la Flama del Canigó i convida a tothom a anar-la a rebre i a gaudir de la Festa de Sant Joan. Àlex Garrido felicita a l’Escola de dansa M. Cinta pel seu 25è aniversari i per la gala que va fer amb motiu d’aquest aniversari el passat cap de setmana.

Medi Ambient: La regidora comenta que després de fer la campanya penja’t la medalla, orientada a millorar la separació de l’orgànica, la Generalitat ha fet una nova caracterització de la separació de l’orgànica a Manlleu obtenint molt bon resultat, el 2014 ens mantenim per sota el 6% d’impropis.
La regidora felicita al GDT pel seu recent Premi Medi Ambient 2014 atorgat per la Generalitat de Catalunya pels seus 25 anys de trajectòria en la protecció i millora del medi ambient.

Benestar Social: la regidora comenta que el proper dissabte dia 28 de juny és el dia internacional de l’orgull LGBT i que l’Ajuntament de Manlleu penjarà la bandera de l’arc iris (bandera LGBT) al balcó.

Participació Ciutadana: La regidora M. Carme Valls destaca que el jurat de Viles Florides va visitar Manlleu el passat 12 de juny. Fa mesos que ens van proposar que presentéssim accions sobre iniciatives que destaquin en el compromís de la millora d’espais urbans i enjardinats. El jurat va visitar els llocs i accions que vàrem presentar: La millora dels boscos de ribera a la ciutat de Manlleu: Arborètum, els horts urbans i ecològics a la ciutat de Manlleu: els horts de Can Sanglas i els horts de la Platja del Dolcet i es va explicar el concurs de flors de balcons i finestres de la Festa Major de Manlleu. El mes de setembre es coneixerà si ens donen el distintiu o no.

La regidora agraeix als organitzadors de la Caminada popular de barris: pel civisme i la convivència de Manlleu que va tenir lloc a Manlleu el passat 1 de juny la seva dedicació i tasca integradora. La regidora destaca també que han tingut lloc les Festes del Barri de l’Erm i en felicita a la organització.

Comentaris

Encara no hi ha comentaris en aquesta entrada.

    {{ comment.usuari }}
    {{ comment.data }}
    Comentari pendent d'aprovació

    {{ comment.text }}


Fer un comentari

Comentant com a {{ acting_as }}.

{{ success }}

Per a fer un comentari has d'estar identificat com a usuari.
Entra o registra't

Digues la teva

Fes-nos arribar suggeriments, notícies, esmenes...

Esmenes
Fotografies
Cartes al director
Altres
Puja un fitxer

El formulari s'ha enviat correctament. Moltes gràcies.