Edició Osona i Ripollès

Tria la teva edició predeterminada

Edició Vallès Oriental

Vic demana més poder municipal per poder gestionar la immigració

En el desplegament reglamentari de les lleis d’Estrangeria i d’Acollida, que encara està pendent, una moció aprovada en el ple d’aquest dilluns insta Estat i Generaltiat a implicar-s’hi i a donar caràcter vinculant als informes municipals en aspectes com el reagrupament familiar.

  • El 9 Nou
  • 07/02/2011 | 16:52

L’Ajuntament de Vic sol·licitarà a la Generalitat que els informes que emeti en relació a l’arrelament, reagrupació familiar i processos d’acollida sobre immigrants siguin vinculants.

La voluntat és poder certificar que es donen les condicions i requisits mínims perquè el procés sigui legal. En els casos que els informes siguin desfavorables, la moció presentada per l’equip de govern del consistori (CiU, PSC i ERC) demana que tinguin caràcter vinculant per a totes les administracions públiques.

Segons l’alcalde de la ciutat, Josep Maria Vila d’Abadal, ‘els
ajuntaments són els millors actors per opinar perquè coneixen el problema de prop’. PxC, la CUP i ICV hi han votat en contra.

Text íntegre de la moció

MOCIÓ PEL DESENVOLUPAMENT NORMATIU DE LA LLEI D’ACOLLIDA I LA LLEI D’ESTRANGERIA EN RELACIÓ ALS ENS LOCALS

L’Ajuntament de Vic és coneixedor que s’han de desplegar reglamentàriament la Llei d’Acollida i la Llei d’Estrangeria. Bona part del desplegament normatiu pendent tindrà una clara incidència en l’exercici de les competències municipals.

La ciutat de Vic és una ciutat acollidora i integradora tal i com es manifesta en el valor que dóna a la importància de la convivència i la cohesió social, valors que són considerats fonamentals pel conjunt dels ciutadans.

Els vigatans i vigatanes s’han caracteritzat des de sempre per la seva capacitat d’acolliment cap a aquells que han arribat d’altres indrets. Vic ha fet un esforç important en la millora de la convivència, gràcies a un important teixit associatiu, als equipaments municipals d’ús comú de la ciutadania, d’uns espais públics compartits i d’un personal tècnic municipal que amb la seva actuació ha fet possible la convivència harmònica i la cohesió social.

La gestió de la diversitat pot ser complexa però representa una oportunitat d’enriquiment col·lectiu si es fa de manera correcta. Calen polítiques promotores de la cohesió social i que mantinguin i millorin la bona convivència, la seguretat i l’ordre als espais comuns i a l’espai públic com espais de garantia de llibertat.

Caldria que els ajuntaments tinguessin potestat i instruments per actuar sobre aquests aspectes, com també en relació a la problemàtica derivada dels habitatges sobreocupats, els quals atempten contra la dignitat de les persones que hi viuen i generen molèsties evidents sobre el veïnatge.

Cal la participació de totes les administracions i de tota la ciutadania per tal de trobar les estratègies necessàries per garantir l’harmonia, la qualitat i l’equilibri de les relacions que han d’establir les regles bàsiques de convivència a la nostra comunitat.

Les administracions de caràcter local, com els Ajuntaments són les que tenen un coneixement més acurat de les persones residents al municipi i de les seves situacions individuals i personals.

Per aquest motiu, els Ajuntaments s’han de considerar com les administracions amb més capacitat per certificar la realitat del seu entorn , i amb aquests efectes han de participar activament ens els processos d’acollida i arrelament de la nova ciutadania.

En aquest sentit, i en relació amb la normativa existent, la participació dels Ajuntaments en els processos d’acollida, arrelament i reagrupament, ha de tenir caràcter vinculant certificant que es donen les condicions i requisits mínims per a garantir aquests processos legals. Si no és així, i la participació de l’Ajuntament pot no ser tinguda en compte, com fins ara amb els informes no vinculants, I es poden generar greus situacions de vulnerabilitat envers els requisits d’acolliment aprovats per la Llei d’Acollida, o el mateix consistori, com per exemple, la llengua, habitatge,….

El Ministeri de Treball està elaborant el nou Reglament sobre estrangeria, que regularà els criteris i els tràmits que regiran per a les sol·licituds d’arrelament social i de reagrupament familiar en els que ha de participar l’Ajuntament amb els informes que preveu la Llei d’Estrangeria.

La Generalitat de Catalunya té un mandat legal de desenvolupament de la Llei d’Acollida d’acord amb l’article 19, que preveu que la Generalitat desenvolupi per Reglament els requisits dels certificats i dels informes oficials corresponents tant de la Generalitat, com dels ens locals.

És per aquests motius que proposem al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Sol·icitar a la Generalitat de Catalunya que, en l’exercici
del desplegament de la Llei d’Acollida (article 19), estableixi quins han de ser els requisits mínims dels certificats i dels informes municipals corresponents per l’Acollida i que s’especifiquin quines bases de dades podrà consultar l’Ajuntament per emetre un document amb caràcter probatori, d’acord amb la LOPD, sense prescindir del consentiment personal quan sigui necessari.

SEGON.- Sol·icitar a la Generalitat de Catalunya que, en l’exercici de desplegament de la Llei d’Acollida, prevegi el caràcter de vinculant per a totes les administracions públiques com a un dels requisits mínims dels certificats i dels informes oficials municipals corresponents, i que aquests siguin vàlids en els processos d’arrelament i de reagrupament, per tal de garantir una aplicació harmònica de la Llei d’Acollida per part de totes les administracions públiques i evitar que els requisits previstos per la legislació catalana siguin vulnerats en processos d’altres administracions.

TERCER.- Sol·icitar a la Generalitat i al Govern de l’Estat que els certificats i informes requerits per a la Llei d’Acollida i la Llei d’Estrangeria siguin considerats actes administratius a tots els efectes de la Llei 30/92, amb suficient motivació, dret d’informació per part del ciutadà i la possibilitat d’interposició dels recursos corresponents.

QUART.- Sol·icitar al Govern de l’Estat que els informes que actualment ja ha d’emetre l’Ajuntament d’acord amb la Llei d’Estrangeria, en els tràmits d’arrelament i el de Reagrupament familiar (articles 68.3 i 42.2.e), tinguin caràcter de vinculants per a totes les administracions públiques, en el cas que siguin desfavorables.

CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquests acords al Ministeri de Treball i immigració, al Ministeri de Justícia, a la Delegació del Govern de Catalunya, a la Direcció General d’Immigració del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i a les associacions municipalistes de Catalunya.

Això, no obstant, el Ple de l’Ajuntament de Vic, acordarà el que consideri més adient.

Vic, a 10 de gener de 2011.

Nota de premsa de l’Ajuntament de Vic

L’Ajuntament de Vic ha aprovat avui una moció on demana a les altres administracions que ‘clarifiquin les atribucions dels ens locals’ en els processos d’acollida i arrelament de nous ciutadans, segons ha explicat el segon tinent d’alcalde de la corporació, Josep Burgaya.

L’alcalde de Vic, Josep M. Vila d’Abadal, ha afirmat que ‘és una proposta per millorar la ciutat’ i conscient que la immigració és un tema ‘cabdal’ des de l’Ajuntament ‘posem les eines perquè arrelin i s’integrin a la nostra societat’.

La moció ha estat presentada per l’equip de govern i s’ha aprovat amb el vot favorable de CiU, PSC, ERC i el vot en contra dels grups de l’oposició: PxC, ICV i CUP.

L’Ajuntament de Vic, conscient que s’ha de desplegar reglamentàriament la Llei d’Acollida i la Llei d’Estrangeria que tindrà una clara incidència en l’exercici de les competències municipals, considera que els Ajuntaments s’han de considerar ‘les administracions amb més capacitat per certificar la realitat del seu entorn’ i és per aquest motiu que ‘han de participar activament en els processos d’acollida i arrelament de la nova ciutadania’.

Segons Burgaya a partir d’aquesta moció es demostra ‘el caràcter integrador de Vic’ que ‘la convivència i la cohesió ciutadana és un valor que no es pot perdre’ i que ‘l’equip de govern actua sobre el conjunt dels ciutadans per tal que tinguin els mateixos drets i les mateixes obligacions’.

Per la seva banda, el regidor Joan López, en nom de l’equip de govern, ha defensat la moció afirmant que la majoria democràtica de l’Ajuntament ha decidit tirar-la endavant perquè ‘partim de la ciutat real’ i ha posat especial èmfasi que a Vic ‘tenim especial cura amb els informes d’arrelament’.

Segons la moció, es sol·licita a la Generalitat de Catalunya que ‘estableixi quins han de ser els requisits mínims dels certificats i els informes municipals corresponents per l’Acollida i que s’especifiqui quines bases de dades podrà consultar un Ajuntament per emetre un document amb caràcter probatori, d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades, sense prescindir del consentiment personal que sigui necessari’.

També es demana a la Generalitat que ‘prevegi el caràcter vinculant per a totes les administracions públiques com a un dels requisits mínims dels certificats i dels informes oficials municipals corresponents’ i d’aquesta manera ‘evitar que els requisits previstos per a la legislació catalana siguin vulnerats en processos d’altres administracions’.

També es demana al govern de l’Estat que ‘els tràmits d’arrelament i reagrupament familiar tinguin caràcter de vinculants per a totes les administracions públiques, en el cas que siguin desfavorables’.

Al llarg del transcurs del ple municipal celebrat avui, dia 7 de febrer, s’ha aprovat també altres punts:

· Ha pres possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Vic, Susagna Roura (Vic, 1968), que substitueix Xavier Solà. Roura és llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona i exerceix com a advocada, amb despatx propi a Vic. Ha estat membre de la FNEC i tresorera del Patronat d’Estudis Osonencs. És membre, en l’actualitat, de diferents entitats i associacions (Vicenç Ferrer, Patronat d’Estudis Osonencs, Associació d’Antics Alumnes de l’Escola de Música de Vic i de l’AMPA del Pare Coll). Entre les competències que assumeix a l’Ajuntament hi ha la representació del consistori al Consorci del Museu de l’Art de la Pell, al Patronat d’Estudis Osonencs i a la Fundació Cultural Andreu Colomer.

· En el ple d’avui també s’ha aprovat l’inici d’expedient per concedir la Medalla d’Or a Josep M. Solà Sala (Vic, 1929). Solà Sala és una de les persones que més han contribuït a divulgar i fer estimar la història viva de la ciutat de Vic en les darreres dècades. Des de les seves múltiples facetes de periodista, locutor, cronista, historiador o investigador ens han deixat un gran feix de relats on es detallen les anècdotes, curiositats, personatges i detalls de la història local.
Solà Sala va estudiar uns cursos de medicina tot i que la seva vida va anar cap a altres interessos. Humanista, historiador, coneixedor dels clàssics, amant del llatí i del grec i perfecte dominador del català i el castellà es va endinsar al món periodístic.

Així, als anys 50 entra a treballar a l’emissora local anomenada aleshores Ràdio Vic-La Voz de Ausona. L’any 1965 es trasllada a Madrid amb la família on s’incorpora a Televisió Espanyola com a guionista i adaptador de sèries dramàtiques. És en aquest temps quan també col·labora en revistes i periòdics de Madrid. L’any 1969 torna a la seva ciutat natal i es reincorpora de nou a la nova emissora de Ràdio Vic, FM fins l’any 1981 quan Josep M. Solà Sala és nomenat cap de redacció del setmanari L’Ausona. És durant l’etapa del 1978-1995 quan Solà Sala col·labora com a cronista de petites i grans històries relacionades amb la ciutat. Del 1995 al 1998 continua el seu vincle, de forma desinteressada, amb aquest setmanari a través de la columna “La Talaia” fins el darrer número del mitjà, ara sota les sigles de La Revista d’Osona, que tancaria definitivament les seves portes el mes de desembre de 1998. Josep M. Solà Sala mantindrà la seva relació amb el món periodístic fins avui dia amb la redacció d’articles als nous mitjans comarcals: La Marxa (1999-2004) i Osona Comarca (a partir del 2005).

Durant molts anys ha estat la veu que ha narrat en directe l’arribada dels Reis d’Orient a la ciutat de Vic. Tot i que va publicar tres llibres, la seva gran obra es va publicar i estar recollida en centenars d’articles a l’Ausona.

· S’ha aprovat prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials ICASS del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vic per a la prestació del servei del centre de dia per a la gent gran a Vic de l’any 2011.

· També s’ha aprovat per ple la ratificació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vic i l’Obra Social de “La Caixa” i la Fundació “la Caixa” per a la renovació de la cessió de l’ús del local i del mobiliari, situat en el Passeig de la Generalitat (anomenat anteriorment Centre Comunitari i més endavant, Centre Cívic Remei-Estadi).

· Es dóna compte de l’aprovació del conveni subvencional per executar les obres de millora de l’escola Salarich.

· Es dóna compte de la composició de les Meses Electorals per a les pròximes eleccions a Cambres Agràries del dia 20 de febrer de 2011.
· Es concedeix una bonificació del 95% de l’impost de construccions de la nova oficina de la Generalitat de Catalunya, situada al carrer de la Ramada.
· S’aproven les contribucions especials per a la portada d’aigua al Turó de l’Armengol. Aquestes preveuen que sigui de 1.500 € per propietari; 500 € al moment de donar l’alta del servei i 1.000 € al final de les obres.
· Finalment s’ha aprovat una moció d’ICV, amb esmenes però amb el vot favorable de tot el consistori, per tal de garantir la privacitat de vot a les persones que tenen discapacitat visual de cara a les properes eleccions municipals del mes de maig.

Comentaris

Encara no hi ha comentaris en aquesta entrada.

    {{ comment.usuari }}
    {{ comment.data }}
    Comentari pendent d'aprovació

    {{ comment.text }}


Fer un comentari

Comentant com a {{ acting_as }}.

{{ success }}

Per a fer un comentari has d'estar identificat com a usuari.
Entra o registra't

Digues la teva

Fes-nos arribar suggeriments, notícies, esmenes...

Esmenes
Fotografies
Cartes al director
Altres
Puja un fitxer

El formulari s'ha enviat correctament. Moltes gràcies.