Notícies

EL 9 NOU va mantenir el 2016 la tendència d’augment de la xifra de negoci

Premsa d’Osona, l’empresa editora d’EL 9 NOU, mostra una continuïtat en la facturació. El balanç econòmic de l’empresa de l’any 2016 constata que es van facturar 3,5 milions d’euros. El benefici, però, va ser inferior al del 2015 a causa d’un lleuger increment de la despesa, per una banda, i per l’increment de l’impost de societats a causa de la reforma fiscal de finals de l’any passat.

  • Compartir