Notícies

Només Gurb i Sant Julià tenen una renda superior a la mitjana catalana

Les últimes dades publicades sobre els ingressos declarats a l’IRPF en els municipis de més de 1.000 habitants permeten extreure dues grans conclusions. D’una banda, creixen les rendes de mitjana, la qual cosa permet confirmar els indicis de recuperació econòmica, però per l’altra, si s’analitza en detall el repartiment, també es constata que creix la desigualtat.

  • Compartir