7 dies

Pere Brachfield

Pere Brachfield s’ha especialitzat en morositat i la recuperació d’impagaments. Ha fet més de 1.000 conferències i ha escrit 26 llibres sobre el tema. El darrer porta el títol de ‘Guia pràctica para el recobro de deudas’, on s’hi poden trobar les eines i tècniques adequades per fer una bona gestió de recobrament dels deutes.

  • Compartir