Carreteres

Salvador Álvarez, sensei

En Salvador ha trobat pau i autoestima en els valors del Karate. Els mateixos que intenta transmetre diàriament als seus alumnes. No costa gaire adonar-se que és feliç ensenyant al dojo, el seu espai sagrat, el seu refugi.

  • Compartir