Bon cop de rock

Taurant i Tristan

Entrevista a David Grande, de Taurant i a Xeavy Tristan, de Tristan.

  • Compartir