7 dies

Xulio Ricardo Trigo

Xulio Ricardo Trigo és escriptor i fotogràf. Ha publicat diverses novel·les històriques i l’última -‘L’homenatge’- va guanyar el premi Néstor Luján d’aquest any. L’obra se situa l’any 1932 quan el protagonista és convidat per la vídua de Santiago Rusiñol, el pintor a Sitges. Hi pren importància el modernisme i també les vanitatss d’alguns artistes.

  • Compartir