Oriol Estela Barnet

Coordinador general del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)

oestela@pemb.cat

Les xarxes socials

Notícies publicades per Oriol Estela Barnet