Avís legal

Informació legal:
Raó Social: Premsa d´Osona, SA.
Domicili fiscal: A08447369
Domicili: Plaça Catedral. 2 08500 Vic
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 3180, L25-44, secció 2a. Foli 190, Full 33527, inscripció 1a.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del lloc web EL9NOU.CAT i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, software) pertanyen a Premsa d´Osona SA o, en el seu cas, a terceres persones. 

L´usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui únicament i exclusivament per a ús personal i privat, i queda, per tant, terminantment prohibit utilitzar-los amb finalitats comercials i distribuir-los, així com qualsevol modificació, alteració o descompilació. 

Segons preveu l´article 32.1 del text refós de la llei de propietat intel·lectual, Premsa d´Osona SA s´oposa expressament a la utilització de qualsevol contingut d´aquest diari amb l´objectiu de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial (press clipping) sense comptar amb la prèvia autorització de Premsa d´Osona, SA. 

EL9NOU.CAT pot proporcionar l´accés a qualsevol informació, servei, programa o dada a Internet que puguin pertànyer a terceres persones, cas en el qual Premsa d´Osona S.A. no es fa responsable dels continguts ni atendrà cap reclamació que pugui derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció que tinguin. 

L´usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que EL 9 NOU.CAT ofereix en el seu lloc web i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l´ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d´apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; provocar danys en els sistemes físics i lògics de Premsa d´Osona, SA dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys com els esmentats anteriorment. 

En el supòsit de que l’Usuari es registrés per a l’utilització d’un servei ofert en aquest lloc web, l’Usuari es farà responsable d’aportar informació veraç i lícita. L’Usuari registrat disposarà d’un nom d’usuari i d’una contrasenya; conjuntament, les claus d’accés, que haurà de custodiar de forma diligent i mantenir-les amb la deguda confidencialitat, comprometent-se a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporalment o permanentment, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’Usuari la utilització ílicita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a tal efecte les claus d’accés de l’Usuari degut a una utilització no diligent o pèrdua de les mateixes per part d’aquest. A l’hora de publicar comentaris i fer ús del servei restringit a Usuaris registrats, l’Usuari registrat es compromet a complir tots els requisits establerts a la normativa aplicable sobre drets de propietat intel·lectual, industrial, d’imatge i demés anàlegs, exonerant a Premsa d’Osona, S.A. de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se per la infracció d’aquests drets. En particular, Premsa d’Osona, S.A. no es responsabilitza de les opinions manifestades pels Usuaris registrats en el lloc web de EL 9 NOU.CAT. En qualsevol cas, Premsa D’Osona, S.A. es reserva el dret de suprimir els continguts i a cancel·lar el compte dels usuaris que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre i la seguretat pública o els que Premsa d’Osona, S.A. consideri inadequats o impertinents. Tanmateix, queda prohibit realitzar publicitat de productes o serveis. En concret, Premsa d’Osona es reserva el dret de suprimir qualsevol comentari que promocioni amb finalitats comercials el lloc web de qui publiqui el comentari o un altre lloc web amb un objectiu comercial. L’Usuari registrat en el lloc web EL9NOU.CAT accepta que tots els comentaris que realitzi expressen la seva opinió personal i no la de Premsa d’Osona, S.A. (excepte aquells missatges publicats per Premsa d’Osona, S.A.) per la qual cosa no es considerarà responsable a l’empresa editora d’aquest lloc web.

Premsa d’Osona posa a disposició dels Usuaris la Política de Privacitat en la que s’informa dels següents aspectes: dades del responsable del fitxer, dades objecte de tractament, fitxer en el que s’emmagatzemen, finalitat del tractament, drets dels usuaris i procediment per a exercir-los.

Aquest lloc web pot contenir enllaços que poden redireccionar l’Usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per terceres persones alienes a Premsa d’Osona i sobre els quals Premsa d’Osona no té cap tipus de control. Premsa d’Osona no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web. Així mateix, l’accés a aquests llocs i pàgines web, a través del nostre lloc web no implica la recomanació ni l’aprovació dels seus continguts.


Premsa d´Osona es reserva el dret a fer sense previ avís les modificacions que consideri adients en el seu lloc web, i a poder canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que ofereix com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats. Premsa d´Osona, SA perseguirà l´incompliment de les condicions anteriors així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu lloc web i exercirà totes les accions civils i penals que els puguin correspondre en dret. 

Premsa d´Osona, SA només autoritza esmentar els seus continguts en uns altres llocs web amb el tractament que aquests considerin, sempre que no reprodueixin els continguts d´EL9NOU.CAT. En cas de disposar d´un enllaç hipertext a alguna de les seves pàgines, l´usuari ha de saber que està entrant a EL9NOU.CAT i ha de percebre en el seu navegador la seva adreça URL. 

Condicions particulars d’ús del servei Blogosfera

Els usuaris que registrin el seu blog a l’espai Blogosfera concedeixen expressament a Premsa d’Osona una llicència d’ús dels drets de propietat intel·lectual i sobre els continguts que publiquin per a la seva explotació a través d’Internet i en altres formats offline, en la forma més àmplia prevista per la llei. L’Usuari declara i garanteix a Premsa d’Osona que és titular dels drets sobre els continguts que publiqui en el seu blog i que, si s’escau, ha obtingut dels seus titulars els drets de propietat intel·lectual i, en particular, que la seva utilització no vulnera cap previsió legal, contracte, dret o propietat de tercers, ni constitueix competència deslleial o de cap altra manera és il·lícita. L’Usuari ha d’haver recaptat l’autorització i el consentiment de les persones les imatges dels quals apareguin en els continguts publicats. Per la seva banda, Premsa d’Osona autoritza a l’Usuari la utilització dels drets de propietat intel·lectual i industrial relatius a l’aplicació informàtica que executa les prestacions que conformen el Servei únicament per utilitzar-los segons el que estableix aquestes condicions generals. Premsa d’Osona no concedeix cap altra llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Servei. Premsa d’Osona s’eximeix de qualsevol responsabilitat derivada de la informació publicada per l’Usuari en el seu espai Blogosfera. Premsa d’Osona no té l’obligació de controlar ni controla l’ús que els Usuaris facin del servei Blogosfera. Premsa d’Osona es reserva el dret de cancel·lar el compte dels usuaris que vulnerin les presents condicions generals o particulars del servei.