Dolors Bramon

Dolors Bramón és doctora en Filologia semítica i en Història medieval i professora emèrita d’Estudis àrabs i islàmics de la Universitat de Barcelona. Fa uns mesos que ha publicat un llibre que permet orientar-se amb rigor i profunditat en l’Islam, una religió molt present als mitjans de comunicació i que encara és complicada d’entendre per a molta gent