Lluïda edició de la Fira d’en Rocaguinarda d’Olost