Seguici de la Festa Major de Vic 2024 – Escola de Periodisme d’El 9 Nou