Trobar el màxim número de paraules amb set lletres en català: la moda del Paraulògic