L’open de tennis taula de Vic, aquest cap de setmana