Mariona Coll

La vigatana Mariona Coll va recollir la setmana passada un premi dotat per l’empresa l’Oreal per a dones científiques menors de 40 anys. Coll, i quatre dones més de l’Estat espanyol, van rebre 15.000 euros per continuar amb les seves investigacions. Ella és química i fa recerca per trobar un material més eficient i barat per fer plaques solars a l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona.