Edició Osona i Ripollès

Tria la teva edició predeterminada

Edició Vallès Oriental

La CUP finalment presenta a Vic la mateixa moció per la independència que aprova avui Arenys de Munt

La CUP finalment presenta per al ple de dilluns de Vic el mateix text que aprovarà aquest dijous l’Ajuntament d’Arenys de Munt. Allà la moció la presenten conjuntament la CUP, CiU i ERC. El ple d’Arenys es fa avui, que fa tres anys de la primera consulta per la independència.

  • El 9 Nou
  • 13/09/2012 | 12:34

La moció que s’ha presentat per al ple de Vic va una mica més enllà i tot que la que van aprovar la setmana passada els ajuntaments de Sant Pere i Calldetenes. El nou text sorgeix d’Arenys de Munt, on la CUP ostenta l’alcaldia en la persona de Joan Manuel Ximenis. La data d’aprovació de la moció no és casual, ja que avui fa just tres anys de la primera consulta per la independència en aquella població del Maresme.

El nou text, a part de declarar el municipi “territori català lliure i sobirà”, declara els veïns del mateix “moralment lliures de lleialtat a la Corona borbònica i als seus símbols”.

També s’hi insta el Parlament a que, conjuntament amb els ajuntaments catalans, “assumeixi la completa sobirania nacional” de Catalunya, valorant consulta al ciutadania per la vida del referèndum, i iniciï el procés per declarar i constituir l’Estat català.

Així mateix, s’insta a constituir “immediatament, aquest mateix any 2012, un Govern d’unitat nacional de transició a la independència” que prepari totes les estructures institucionals necessàries del nou estat. Aquest govern d’unitat nacional, segons la moció, hauria d’estar integrat pre les forces polítiques parlamentàries disposades a obrir el procés d’independència, a més de les forces extraparlamentàries “amb rellevant representació municipal” i persones independents rellevants del moviment per la independència.

Tot seguit s’insta que aquest govern d’unitat nacional prengui un seguit de mesures immediates que ja es preveien en la moció de Sant Pere de Torelló.

Així mateix es proposa la creació de l’Assemblea de Càrrecs Electes dels Països Catalans “per estendre i difondre aquesta Declaració a la resta de comunitats integrants de la Nació Catalana a fi de preservar-ne la seva unitat i identitat com a poble”.

Els últims punts fan referència a la internacionalització del procés i a demanar l’empara del govern i el Parlament davant “els possibles i previsibles obstacles i impediments” que pugui posar l’Estat espanyol a la Declaració de Sobirania del territori municipal.

La CUP de Vic havia presentat inicialment una altra moció més similar al de Sant Pere i Calldetenes, però aquest dijous, ha entrat el nou text. Amb l’objectiu, entre altres, d’aconseguir que el grup majoritari de CiU hi pugui votar a favor. A Arenys, on l’alcalde és Joan Manel Ximenis, un dels vicepresidents de l’Associació de Municipis per la Independència que presideix l’alcalde de Vic Josep M. Vila d’Abadal, la moció l’assumeixen conjuntament la CUP, CiU i ERC.

Text íntegre de la moció d’Arenys que presenta la CUP a Vic

MOCIÓ DE LA CUP PER A LA DECLARACIÓ D’INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA

Per la present, ens adrecem al Parlament de Catalunya, en general, i a tots els seus grups parlamentaris, en particular, per tal que la Cambra Catalana assumeixi, a tots els efectes, la plena sobirania de Catalunya, i iniciï el procés per declarar i constituir l’Estat català lliure i sobirà, democràtic i social.

En la consulta popular celebrada el dia 13 de desembre de 2009, el poble de Vic va expressar un sentiment molt majoritari de la seva població a favor de la independència de Catalunya, amb el 97,9% dels vots a favor amb una participació del 42,5% dels vigatans i vigatanes majors de 16 anys.

Aquesta és la força que ens empeny a subscriure la present així com a declarar el municipi de Vic com a territori català lliure i sobirà i, a l’espera que el Parlament de Catalunya dicti la legislació legalment aplicable, la normativa i la jurisprudència d’ús actual s’estableixin com a provisionalment vigents i siguin d’aplicació en tant que no s’oposin a la sobirania del poble de Catalunya.
Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que pateixen els veïns i veïnes de Vic i, per extensió, de tot el poble català com a conseqüència de la seva pertinença al regne d’Espanya. Avui, a Catalunya, l’atur afecta a 622.882 persones, el 20% de la població es troba al llindar de la pobresa, el 40 % d’activitats econòmiques estan en perill de desaparèixer i el robatori fiscal suposa 16.000 milions d’euros per Catalunya.
És, doncs, davant d’aquest context crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i en defensa dels interessos col•lectius generant un clima de confiança i esperança pel poble català. El Regne d’Espanya i el seu model polític han demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves institucions financeres supervisores, amb el Banco de España en primer lloc. És un estat que es troba en fallida econòmica i que ens hi pot arrossegar.

Al mateix temps, ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb el govern de la Generalitat de Catalunya, causant així uns greus perjudicis als seus ciutadans i posant en descrèdit internacional les seves institucions. Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats pel robatori fiscal, insostenible, que pateix el poble català i que desvia cap a Espanya uns recursos imprescindibles per al bon funcionament dels serveis públics de la Generalitat i dels ajuntaments.

A més, ara, des del Govern Espanyol, s’estan promovent grans canvis legals que atempten contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món municipal català i dels serveis que aquest presta al conjunt de la seva població.

Els Països Catalans han de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva cultura, el llegat de la seva història com a tema d’acollida i de diàleg.

Avui, quan el poble de Catalunya ha parlat i s’ha expressat amb total claredat, és l’hora de la independència nacional i així ho ha declarat en la massiva manifestació d’aquest 11 de setembre.

És per tots aquests motius, i principalment per a preservar el benestar dels veïns i veïnes de Vic, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de degradació de les activitats empresarials i en més increments de l’atur i la pobresa de les classes treballadores que ja patim, que aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en aquests moments històrics que ens està tocant viure.

Per tot això, l’Ajuntament de Vic reunit en sessió plenària el dia 17 de setembre de 2012

ACORDA SOLEMNEMENT:

1. Declarar Vic territori català lliure i sobirà.

2. Declarar als veïns i veïnes de Vic moralment lliures de lleialtat a la Corona borbònica i als seus símbols.

3. Instar al Parlament de Catalunya a declarar que el Principat de Catalunya és, i ha de ser per Dret, Estat Lliure i Independent en igualtat de drets i obligacions que els demés Estats Independents del món.

4. Instar al Parlament de Catalunya a que, conjuntament amb els Ajuntaments catalans, assumeixi la completa sobirania nacional del territori del Principat de Catalunya, valorant consultar a la ciutadania, per la via de referèndum, i iniciï el procés per declarar i constituir l’Estat català, abans de l’11 de setembre del 2014. La legislació legalment aplicable, la normativa i la jurisprudència d’ús actual seran vigents mentre el Parlament de Catalunya no realitzi les actuacions demanades en aquesta Declaració i en tant no s’oposin a la sobirania del poble de Catalunya.

5. Instar a constituir immediatament, aquest mateix any 2012, un Govern d’unitat nacional, de transició a la independència, que prepari totes les estructures institucionals necessàries de l’Estat català, Seguretat Social, Energia, Seguretat interior, Afers Exteriors i les demés que resultin essencials per a l’establiment ferm de l’Estat català.

6. Instar a que aquest Govern d’unitat nacional estigui integrat per les forces polítiques parlamentàries que estiguin disposades a obrir el procés d’independència, les forces polítiques extraparlamentàries amb rellevant representació municipal i persones independents rellevants del moviment per la independència.

7. Instar a que aquest Govern d’unitat nacional creï els corresponents registres civils, mercantils i de la propietat; la creació d’una hisenda pròpia que assumeixi la recaptació íntegra de tots els tributs i cotitzacions socials, posant fi a l’espoli fiscal espanyol, i destinant els nostres recursos a la reversió de les retallades i a polítiques actives de foment de l’economia productiva, de polítiques socials avançades, i a la recuperació de la dignitat i el benestar de tot el poble català; d’un banc nacional des del qual es gestionin el règim fiscal i el finançament dels serveis i institucions públics; la constitució immediata d’una administració fiscal i de justícia de Catalunya sense ingerències estrangeres i a que iniciï immediatament les negociacions amb la comunitat internacional per al reconeixement de l’Estat català, amb especial orientació vers la ONU i la Unió Europea de la qual en som ciutadans avui.

8. Instar a que aquest Govern d’unitat nacional que acordi, amb caràcter immediat les mesures que cregui convenient que ordenin la transició fins a la constitució formal de l’Estat Català i, en especial, les següents:
• Que les banderes oficials seran la local, la senyera i, fins al dia de la independència, l’estelada.
• Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida pública o acadèmica catalana.
• Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia per a realitzar llurs funcions dins del territori de Catalunya.
• Que declari, a afectes administratius, el dia 12 d’octubre com a dia laborable.
• Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals de la Unió Europea, si ho creu convenient, per a garantir un procés democràtic.

9. Crear l’Assemblea de Càrrecs Electes dels Països Catalans per a estendre i difondre aquesta Declaració a la resta de comunitats integrants de la Nació Catalana a fi de preservar-ne la seva unitat i identitat com a poble. En aquest sentit, reclamem un compromís de treball per tal que la independència del que avui és la Comunitat Autònoma de Catalunya no signifiqui, en cap cas, la renúncia de la nació sencera, sinó que el nou Estat Català tindrà entre els seus objectius assolir la reunificació política dels Països Catalans.

10. Instar les institucions internacionals a l’inici de converses amb una representació dels municipis declarats lliures i sobirans, pel reconeixement de la voluntat del poble català d’esdevenir, per Dret, un Estat Lliure i Independent en igualtat de drets i obligacions que els demés Estats Independents del món, mentre que el Parlament de Catalunya no hagi assumit la sobirania nacional. Una vegada assumida la sobirania per part del Parlament, si es considera convenient, els representants dels municipis podran formar part de la representació catalana en les negociacions internacionals.

11. Demanar l’empara al Govern de Generalitat, al Parlament del Principat de Catalunya, així com a les institucions internacionals, davant dels possibles i previsibles obstacles i impediments que pugui provocar l’Estat espanyol, per poder mantenir i preservar la ‘Declaració de Sobirania del territori municipal’ i l’activitat dels seus càrrecs electes.

12. Des de l’Ajuntament de Vic, apel•lem a l’esperit cívic de tot Europa, inclòs l’estat espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles del món.

13. Fer arribar la present Declaració d’Independència al poble català i a totes les associacions civils, especialment a l’Assemblea Nacional de Catalunya i Òmnium Cultural, per a què difonguin i expandeixin aquesta Declaració d’Independència, i que estiguin al nostre costat en la defensa d’aquesta decisió presa per la majoria dels representants del Ple, elegits democràticament pel poble d’Arenys de Munt.

14. Notificar la Declaració d’Independència a l’Associació de Municipis per la Independència, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya, per tal que ho comuniquin als seus municipis adherits.

15. Posar aquesta Declaració d’Independència en coneixement de:
• El President de la Generalitat de Catalunya, Molt Honorable senyor Artur Mas i Gavarró;
• La Presidenta del Parlament de Catalunya, Molt Honorable senyora Núria de Gispert i Català;
• Els diferents Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya;
• Els diferents Grups Parlamentaris del Congrés de Diputats;
• El President de la Comissió Europea, senyor José Manuel Durão Barroso;
• El President del Parlament Europeu, senyor Martin Schulz;
• El Secretari General de les Nacions Unides, senyor Ban Ki-moon, i
• La resta d’institucions internacionals afectades,
per a l’inici dels tràmits detallats anteriorment i sol•licitant-los empara.

16. Posar en coneixement de tots els municipis aquesta Declaració d’Independència per tal que valorin la possibilitat de donar-li recolzament, fent-nos costat en aquest camí que ara iniciem i demanant a tots aquells que es declarin ‘territori català lliure i sobirà’ que ens ho facin saber per poder-nos organitzar i fer aquest camí conjuntament.

Vic, a 13 de setembre de 2012

Georgina Rieradevall i Tarrés. Portaveu del GM de la CUP

Comentaris

Encara no hi ha comentaris en aquesta entrada.

    {{ comment.usuari }}
    {{ comment.data }}
    Comentari pendent d'aprovació

    {{ comment.text }}


Fes un comentari

Comentant com a {{ acting_as }}.

{{ success }}

Per fer un comentari has d'estar identificat com a usuari.
Entra o registra't

Digues la teva

Fes-nos arribar suggeriments, notícies, esmenes...

Esmenes
Fotografies
Cartes al director
Altres
Puja un fitxer

El formulari s'ha enviat correctament. Moltes gràcies.