Edició Osona i Ripollès

Tria la teva edició predeterminada

Edició Vallès Oriental

Què es pot fer i què no a partir de demà?

Osona, el Ripollès i el Moianès assoleixen aquest dilluns la fase 3 de la desescalada

El Ministeri de Sanitat ha acceptat la petició de la Generalitat i Osona, el Ripollès i el Moianès passaran demà dilluns a la fase 3 de la desescalada, l’última abans de l’anomenada “nova normalitat”. Avançar en el desconfinament és sinònim de continuar relaxant les restriccions de moviments, ja que estaran permeses les trobades de fins a 20 persones, la lliure circulació entre regions sanitàries en el mateix estadi i, entre d’altres, que les terrasses de bars i restaurants augmentin la seva capacitat fins al 75%.

Com és habitual, Protecció Civil ha preparat un qüestionari amb més de 100 preguntes i respostes sobre què es pot fer i què no.

MOBILITAT I TRANSPORT

1. Es pot sortir en cas de no trobar-se bé?

No es pot sortir de casa si hi ha símptomes de la malaltia COVID-19. Preneu-vos tots la temperatura abans de sortir i no ho feu si algú de casa té 37ºC o més.

2. Em puc moure dins del meu municipi?

Sí, i per la resta de la unitat territorial. La mobilitat està limitada a les activitats autoritzades amb les mesures de seguretat previstes i amb l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones.

3. Puc entrar i sortir del meu municipi?

Sí, dins de la mateixa unitat territorial o desplaçant-te a regions sanitàries limítrofes que també estiguin en fase 3.

4. Puc anar a un municipi fora de la meva unitat territorial?

Sí, dins de la mateixa unitat territorial o desplaçant-te a regions sanitàries limítrofes que també estiguin en fase 3. En la resta de casos, no, excepte per raons justificades o de força major, que inclouen els desplaçaments als centres de treball per motius laborals, professionals o empresarials, l’assistència sanitària, la cura o atenció de persones amb necessitats i el retorn al domicili.

5. Puc anar a la meva segona residència?

Sí, dins de la mateixa unitat territorial del domicili propi.

6. Puc anar a una segona residència fora de la meva unitat territorial, si la meva parella hi té la residència habitual?

No, només pot anar-hi qui hi tingui la residència habitual.

7. Quines són les mesures d’autoprotecció que he de seguir al sortir al carrer?

Dels 6 anys en endavant, és obligatori l’ús de mascareta al carrer, als espais a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat que sigui d’ús públic o que sigui obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància d’un mínim de dos metres entre les persones.

Aquesta obligació no s’aplica en el cas de persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui agreujar amb l’ús de la mascareta; persones en què l’ús de la mascareta sigui contraindicat per motius de salut degudament justificats o persones que presentin alteracions de conducta per la seva situació de discapacitat o dependència que facin inviable utilitzar-ne.

La mascareta tampoc és obligatòria quan es facin activitats en què, per la seva naturalesa, sigui incompatible l’ús de la mascareta, com pot ser la pràctica esportiva d’esforç intens, o per causes de força major o situació de necessitat.

No és obligatori portar guants, però sí que és molt important rentar-se les mans abans i després de sortir al carrer, com a mesura de precaució.

8. Puc anar al meu centre de treball?

Sí, amb les condicions de seguretat establertes en cada cas, però es continua fomentant el teletreball per a totes les persones treballadores que puguin treballar a distància.

9. Puc sortir a comprar quan vulgui?

Sí, podeu anar a comprar, sense necessitat de cita prèvia i sense limitacions horàries. No obstant això, els establiments disposaran d’un horari d’atenció prioritària als majos de 65 anys.

10. Puc anar a comprar amb els menors?

No és gens recomanable, però sí que es permet que us acompanyin si és imprescindible.

11. Puc fer la compra per a persones que no poden fer-la elles mateixes?

Sí, però quan li porteu el que heu comprat, recordeu que cal mantenir la distància de seguretat de 2 metres i la resta de mesures de seguretat.

12. Puc visitar els meus familiars dependents?

Sí, fins i tot si viuen fora de la vostra unitat territorial, si està justificat per necessitat i per garantir l’atenció que necessitin. Mantingueu la distància de 2 metres i eviteu el contacte físic.

13. Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?

Sí, està permès dins la mateixa unitat territorial del domicili propi mantenint la distància de seguretat i la resta de mesures preventives.

14. Puc deixar els meus fills a càrrec de la persona que els cuida habitualment perquè he d’anar a treballar?

Sí, entenent que es tracta de tenir cura d’un menor d’edat.

15. Puc quedar amb gent a un espai públic o en un domicili particular?

Els grups màxims de persones són de 20 persones (aquest límit no s’aplicarà a persones que visquin juntes). Durant aquests contactes socials amb terceres persones, s’hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene, com la distància mínima de seguretat de 2 metres, o establir mesures alternatives de protecció física, d’higiene de mans, etc.

16. Quan surti i torni a casa, puc fer servir l’ascensor?

Sí, però és millor que feu servir les escales sempre que pugueu i deixeu l’ascensor per a la gent que el necessiti.

17. Puc anar a donar de menjar i beure als animals a càrrec si es troben en una altra unitat territorial?

Només ho podreu fer en el temps i la forma imprescindibles sense poder passejar-los en grup.

18. Puc anar a l’hort si està fora del meu domicili habitual?

Sí, sempre dins de la mateixa unitat territorial, fora només en cas d’autoabastiment.

19. Poden circular motocicletes, bicicletes i patinets?

Sí, es permet viatjar dues persones si porten casc integral amb visera o mascareta (no és necessari si conviuen). Cal que el conductor i l’acompanyant utilitzin guants, que poden ser els habituals de protecció per a motoristes. 

20. Quin nombre de persones pot anar dins de vehicles particulars?

En el cas de motocicletes i ciclomotors hi podran viatjar dues persones. En el dels vehicles de fins a 9 places, inclòs conductor, es poden ocupar totes les places si els ocupants resideixen al mateix domicili. En cas contrari, la limitació és de dues persones per fila si utilitzen mascareta i sempre respectant la màxima distància entre ells.

21. També està limitat el nombre de persones dins de vehicles professionals o d’empresa?

Sí, les mateixes que en el cas anterior. A més, en el cas de camions, furgonetes o altres vehicles similars amb una única fila de seients, hi podran viatjar dues persones amb mascareta i garantint la distància màxima possible.

En els autocars que lloguen les empreses per al transport, incloent-hi el transport per als seus treballadors, és obligatori l’ús de mascareta i es permet l’ús de tots els seients. Sempre que sigui possible cal procurar la màxima separació entre usuaris.

22. I dins de taxis i VTC?

Fins a un màxim de dues persones per fila de seients addicional a la del conductor (segona i tercera fila de seients, si n’hi ha), amb la màxima distància possible entre els ocupants i fent ús de mascareta. En el cas que tots els usuaris convisquin al mateix domicili, podran anar tres persones per cada fila addicional de seients. Al costat del conductor, no hi pot anar ningú.

23. Puc anar a recollir un familiar a l’aeroport, a l’estació…?

Sí, respectant les limitacions de mobilitat dins la unitat territorial, i les mesures de seguretat establertes dins del vehicle.

24. Funciona el transport públic?

Sí, però amb afectacions al servei i l’ocupació segons tipologia, amb l’objectiu d’evitar aglomeracions. Consulteu detalladament el gestor del servei.

És obligatori utilitzar mascareta. En el cas d’autobusos o trens en què tots els passatgers van asseguts es poden ocupar tots els seients. Sempre que sigui possible es procurarà la màxima separació entre usuaris.

25. Hi ha alguna limitació en la mobilitat específica als carrers?

Cal respectar les mesures de circulació habituals i les restriccions que es puguin establir puntualment d’horari o nombre de persones. A més, si camineu per la dreta sempre que pugueu, us creuareu amb menys persones.

26. Estan permesos els vols d’oci? En quines condicions?

Sí, a partir de la fase 2, estan permesos els vols d’oci en grups de màxim 20 persones, inclòs el pilot.

NENS I NENES AL CARRER

30. A quines hores poden sortir?

A qualsevol hora del dia.

31. Qui pot fer la passejada i com?

Nens i nenes de fins a 13 anys inclosos, com a màxim en grups de 20 persones, excepte en el cas que convisquin junts. Dels 6 anys en endavant, han de portar mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància de 2 metres entre persones.

Els menors poden sortir acompanyats del germà o germana que ja té 18 anys perquè ja és una persona adulta, però sempre que visquin a la mateixa casa o estiguin a càrrec seu.

32. Poden sortir amb més d’una persona adulta?

Si, poden sortir en grups de màxim 20 persones, excepte en el cas que visquin junts, que no s’aplicarà aquesta restricció.

33. Cal portar alguna documentació?

Si l’adult que acompanya el menor no és el pare, mare o tutor, cal que porti una autorització expressa del pare, mare o tutor.

34. Es pot anar al parc infantil, als gronxadors i tobogans?

No es pot pujar als tobogans, gronxadors ni altres jocs perquè les superfícies poden estar contaminades.

35. Es pot anar a instal·lacions esportives?

Sí, està permès anar a les instal·lacions esportives a l’aire lliure i cobertes, així com a les piscines. Ara bé, cal concertar cita prèvia.

36. Poden aprofitar per acompanyar la persona adulta i anar a comprar?

No és recomanable que entrin a les botigues, però sí que es permet que acompanyin l’adult a comprar, si és imprescindible.

37. En sortir i tornar a casa, poden fer servir l’ascensor?

Sí, però és millor fer servir les escales sempre que es pugui i deixar l’ascensor per a la gent que el necessiti.

COMERÇ I SERVEIS

38. Quins establiments, comerços i locals poden obrir?

Els establiments, els locals, els centres/parcs comercials i de prestació de serveis poden obrir al públic sempre que es redueixi al 50% l’aforament a la zona de venda en cadascuna de les plantes i que es garanteixi una distància mínima de dos metres entre clients. S’haurà d’establir un horari d’atenció prioritari per a persones de més de 65 anys.

39. Quines limitacions tenen les zones comunes dels centres comercials?

Les zones comunes, enteses com a zones de pas, i les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans, han de limitar l’aforament al 40% i evitar aglomeracions,. A més a més, han de complir les mesures d’higiene previstes.

Els bars i restaurants, dins d’aquests centres comercials, es regiran per la seva normativa. Consulteu l’apartat: turisme, hostaleria i restauració.

40. Tots els establiments poden fer sistema de recollida per emportar?

Sí, tots els establiments i locals que puguin obrir al públic i que no podien fer-ho anteriorment, sempre que estableixin un sistema de recollida esglaonat que eviti aglomeracions tant a l’interior com a l’exterior.

41. Les persones grans tenen preferència?

Sí, els establiments han d’establir un horari d’atenció preferent per a majors de 65 anys.

42. Quanta estona hi puc estar?

Només la imprescindible per comprar el producte o rebre el servei.

43. Quan vagi al comerç o servei, puc entrar-hi amb acompanyant?

Es recomana anar-hi de forma individual i, en tot cas, accedir-hi acompanyant una persona amb discapacitat, menor o gent gran, si cal.

44. Cal garantir distàncies dins la botiga?

Sí, sempre cal garantir una distància mínima de 2 metres entre client i persona treballadora, i també entre aquestes. Només podrà reduir-se a 1 metre quan hi hagi elements de protecció o barrera.

La distància de seguretat de 2 metres ha d’estar senyalitzada de forma clara amb marques a terra o mitjançant balises, cartells i senyalització, i en cas que no es pugui garantir aquesta distància, els clients hi accediran d’un en un.

45. He de portar mascareta?

És obligatori que les persones portin mascareta dels 6 anys en endavant, sempre que no sigui possible mantenir una distància d’un mínim de dos metres entre les persones. En el cas de rebre un servei que no permet mantenir la distància de seguretat interpersonal, com són les perruqueries, els centres d’estètica o de fisioteràpia, tant el treballador com el client han d’utilitzar un equip de protecció (mascareta).

En general, les persones treballadores de l’establiment han de portar-la si no es pot respectar la distància mínima de 2 metres amb els clients.

46. He de portar guants?

No és obligatori. Feu-ne servir als establiments d’alimentació i a d’altres quan el comerciant us ho indiqui.

47. M’he de rentar les mans abans d’accedir-hi?

Feu sempre un rentat o desinfecció de mans abans de sortir de casa i en tornar-hi.

A l’entrada dels establiments, tindreu a disposició dispensadors de gel hidroalcohòlic. Feu-ne servir per prevenció, sempre de forma adequada.

48. Quin és el protocol de neteja que han de complir els establiments?

Entre altres mesures, és obligatori la neteja i desinfecció dels establiments dos cops al dia, amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents: panys de les portes, mostrador, mobles, mampares, màquines dispensadores, terra, telèfons…

49. Puc tocar els productes?

No, els productes només els pot manipular el comerciant.

Els establiments d’alimentació es regeixen per les normes aplicades fins ara i es poden tocar els productes si el comerciant ha facilitat guants.

50. Puc fer servir productes de prova?

No, no està permès.

51. Puc demanar per anar al bany a la botiga o local?

Només excepcionalment. El comerciant haurà d’establir els protocols de neteja i desinfecció adients.

52. Puc emprovar-me roba a la botiga?

Sí, podeu fer servir els emprovadors de forma individual. Després de cada ús individual, el comerciant ha de netejar i desinfectar l’emprovador.Si no s’adquireix la peça de roba, el comerciant l’ha d’higienitzar abans de posar-la a disposició d’un altre client.

53. Poden obrir els mercats municipals?

Sí, els mercats municipals corresponents a instal·lacions fixes no temporals poden funcionar i poden obrir les parades d’alimentació i begudes, productes higiènics, i d’altres de primera necessitat. Ara també la resta de parades d’altres productes.

54. Poden fer-se els mercats setmanals, no sedentaris?

Sí, poden obrir, prioritzant les parades d’alimentació, begudes i productes higiènics i d’alimentació animal d’aquests mercats, sempre que compleixin les mesures per prevenir els contagis.

55. Quines són les mesures que han d’adoptar els mercats setmanals, no sedentaris?

Pel que fa a les parades d’alimentació, begudes i productes higiènics i d’alimentació animal i d’altres de primera necessitat, es considera que formen part de l’autorització prèvia.

Per a la resta de parades d’altres productes, l’ajuntament pot autoritzar-les amb la limitació de la meitat de les parades habituals o autoritzades. Alternativament, es pot incrementar la superfície habilitada per al mercat setmanal o habilitar nous dies, per assolir el mateix nombre de parades que existia anteriorment.

56. Estan oberts els centres i serveis on es presten serveis socials?

Sí, es garanteix la prestació efectiva de tots els serveis socials recollits al catàleg de referència dels serveis socials.

TURISME, HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

57. Els establiments de restauració i hostaleria (restaurants, bars cafeteries i altres establiments de preparació o venda de menjars i begudes) poden obrir al públic?

Es permet l’obertura de les terrasses a l’aire lliure amb les condicions següents:

– Ocupació màxima del 75% de les taules (respecte a la llicència municipal).
– Màxim de 20 persones juntes en una taula (o grup de taules), respectant la distància mínima de seguretat.
– Distància de 2 metres entre taules i agrupacions de taules, aquesta distància de 2 metres també s’ha de respectar entre persones que ocupen taules diferents.

Es permet l’obertura de l’interior de l’establiment d’hostaleria i restauració per menjar i beure amb les condicions següents:

– Ocupació màxima del 50% d’aforament (respecte a la llicència municipal).
– Distància de 2 metres entre taules i agrupacions de taules. Aquesta distància de 2 metres també s’ha de respectar entre persones que ocupen taules diferents.
– Preferentment amb cita prèvia.
– Es pot consumir a la barra de l’establiment sempre que es puguin garantir 2 metres de separació entre persones.
– En qualsevol cas l’usuari ha de romandre assegut durant l’estada dins del local o bé consumir a la barra.
– El local ha d’establir un itinerari per evitar aglomeracions per prevenir el contacte entre clients.

58. Es poden obrir discoteques i bars d’oci nocturn?

Es permet l’obertura de l’interior amb les següents condicions:

– Ocupació màxima del 33% de l’aforament (respecte a la llicència municipal).
– La pista de ball només es pot fer servir per a la ubicació de taules i no es pot ballar.
– Distància de 2 metres entre taules i agrupacions de taules. Aquesta distància de 2 metres també s’ha de respectar entre persones que ocupen taules diferents.
– Es pot consumir a la barra de l’establiment sempre que es puguin garantir 2 metres de separació entre persones.
– En qualsevol cas l’usuari ha de romandre assegut durant l’estada dins del local o bé consumir a la barra.
– El local ha d’establir un itinerari per evitar aglomeracions per prevenir el contacte entre clients.

59. Quina distància s’ha de respectar entre persones de taules diferents?

La distància entre persones assegudes en taules diferents també ha de ser de 2 metres.

60. Les comandes es poden fer al mateix establiment?

Sí. Recordeu que també es poden fer per telèfon o per internet i s’ha d’establir un itinerari per evitar aglomeracions.

És obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones.

61. I si és un establiment ja habilitat perquè el client faci la comanda i reculli el menjar / les begudes des del seu vehicle?

En aquest cas, tant l’encàrrec com la recollida de la comanda es pot fer mitjançant aquest servei.

62. Els treballadors han de disposar d’algun equipament especial?

El titular de l’activitat ha de garantir que tots els treballadors tinguin a la seva disposició com a mínim mascaretes i gel hidroalcohòlic o sabó per a un rentat de mans complet. També ha de garantir les mesures de prevenció de riscos generals i altres d’específiques per a la prevenció de la COVID-19.

63. Quines mesures d’higiene s’estableixen per a la seguretat dels clients?

L’establiment haurà de dur a terme les accions següents:

– Tenir dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada a disposició dels clients.
– Dur a terme una neteja i desinfecció dels equipaments, en particular taules i cadires, entre un client i l’altre.
– Fer servir, prioritàriament, estovalles d’un sol ús.
– Eliminar els productes d’autoservei com ara setrilleres, portatovallons, etc.
– Emmagatzemar en llocs tancats els elements auxiliars fora de les zones de pas dels clients i els treballadors.
– Evitar fer servir cartes o altres elements d’ús comú.
– Fomentar el pagament amb targeta i desinfectar després de cada ús.
– Establir una ocupació màxima dels lavabos per als clients d’una persona per 4 m2 (excepte necessitat d’assistència). En el cas de lavabos més grans, es podran utilitzar fins a la meitat dels urinaris o cabines, sempre guardant la distància de 2 metres.
– S’ha de reforçar la neteja i desinfecció dels lavabos.

64. Pot obrir el restaurant o la cafeteria d’una àrea de servei o benzinera?

Sí, en les mateixes condicions que la resta de restauració i hostaleria.

65. Estan oberts els hotels i els establiments turístics?

Sí, però amb limitacions. Les zones comunes poden estar obertes fins a un 50% del seu aforament. Es permet l’ús de piscines, spas, gimnasos o salons d’esdeveniments. Les classes en grup o espectacles d’animació tindran un aforament màxim de 20 persones, sempre guardant la distància de seguretat interpersonal de 2 metres. Si no es pot garantir, és obligatori l’ús de mascareta. Si es realitzen en espais tancats, caldrà ventilar la sala dues hores abans de l’ús previst. En finalitzar l’activitat, l’espai s’ha de netejar i desinfectar sempre.

66. Es pot fer turisme actiu i de natura?

Sí, per a grups màxims de 30 persones, amb empreses registrades de turisme actiu i preferentment mitjançant cita prèvia. Caldrà garantir la distància interpersonal de 2 metres: si no es pot, caldrà utilitzar equips de protecció adequats.

67. Es pot contractar un guia turístic?

Sí, mitjançant cita prèvia i amb un màxim de 20 persones. Caldrà garantir sempre la distància de seguretat de 2 metres i evitar aglomeracions. No es podran subministrar audioguies, material imprès o similar.

68. Quins espais es poden fer servir en el desenvolupament de l’activitat de turisme actiu?

No es poden fer activitats en locals o establiments; aquests només podran estar oberts en la zona de recepció, lavabos i vestidors, si s’escau, garantint sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.

69. Quines són les condicions d’ús dels lavabos per a les activitats de turisme actiu?

L’ocupació d’aquests serà de màxim 1 persona per 4 m2, excepte quan l’hagin de fer servir persones que necessitin assistència. En el cas de lavabos més grans, es podran utilitzar fins a la meitat dels urinaris o cabines, sempre guardant la distància de 2 metres. Els lavabos i vestidors han de disposar de sabó, gel hidroalcohòlic o desinfectants autoritzats, i cal netejar-los i desinfectar-los.

70. Quin tractament ha de rebre el material que es faci servir en l’activitat de turisme?

S’ha de desinfectar després de cada ús.

71. Poden obrir els centres recreatius turístics, els zoològics o els aquaris?

Sí, sempre a un 50% de l’aforament i limitant a un terç l’ocupació de les atraccions i llocs tancats. Als establiments de restauració i d’allotjament que hi hagi a l’interior dels centres, els són aplicables les mesures establertes de manera general per al seu àmbit.

72. Quines mesures d’higiene i seguretat estan previstes en centres recreatius turístics, zoològics o aquaris?

Sempre caldrà garantir la distància de seguretat interpersonal de 2 metres, especialment en cues i zones de pujada i baixada de les atraccions, mitjançant marques, senyals o balises. A l’entrada de cada servei d’entreteniment, hi haurà disponibles solucions hidroalcohòliques.

ACTIVITATS ESPORTIVES

73. On es pot fer pràctica esportiva?

Es pot practicar esport a qualsevol espai públic, inclosos els espais naturals, i dins d’instal·lacions esportives, sempre a la unitat territorial del domicili. Cal respectar els possibles tancaments d’espais que, per raons de seguretat, duguin a terme les autoritats locals.

74. A quines hores puc sortir?

Es pot fer amb llibertat, s’han eliminat les franges horàries.

75. Amb qui puc anar a fer esport?

L’exercici físic es pot fer com a màxim en grups de 20 persones, sempre que no se superi el 50% de l’aforament màxim permès, i sense contacte físic, excepte en el cas de persones convivents.

76. Quines són les mesures a tenir en compte en la pràctica esportiva a l’aire lliure i en instal·lacions a l’aire lliure?

En la pràctica esportiva a l’aire lliure i a les instal·lacions esportives a l’aire lliure, es podrà fer activitat esportiva en grups de fins a 20 persones, sense contacte físic, i sempre que no se superi el 50% de l’aforament màxim permès.

Està permesa la pràctica d’esports per parelles, sempre sense contacte físic, mantenint la distància social de 2 metres.

77. Quan passegi pel carrer o faci esport, puc anar per on vulgui?

Atès que hi ha activitats en què l’ús de mascareta no és compatible, cal garantir la distància de seguretat en tot moment i es recomana no anar a llocs concorreguts.

78. I a les instal·lacions esportives cobertes i centres esportius?

En les instal·lacions i centres esportius s’hi podrà fer activitat esportiva en grups de fins a 20 persones, sense contacte físic, i sempre que no se superi el 50% de l’aforament màxim permès. No és necessari concertar cita prèvia.

Es poden utilitzar els vestidors i les zones de dutxes. Cal garantir la neteja i desinfecció de les instal·lacions.

79. I a les piscines d’ús esportiu?

No es podrà superar el 30% d’aforament d’usuaris i es poden utilitzar els vestidors. Caldrà cita prèvia i establir torns. En el cas que la piscina es divideixi per carrils d’entrenament, caldrà evitar l’acumulació de persones i que es compleixi la distància física de 2 metres.

Està permesa la pràctica d’esports per parelles, sempre sense contacte físic, mantenint la distància física de 2 metres.

80. Puc fer servir el cotxe o el transport públic per anar a fer esport o per passejar?

Sí, es permet dins l’àmbit de la unitat territorial.

81. Soc esportista federat, tinc les mateixes condicions?

Les condicions són les mateixes pel que fa a la pràctica de l’esport, en general.

82. Els esportistes federats poden entrenar?

Sí, els esportistes de clubs participants en lligues no professionals poden fer entrenaments en grups de fins a 20 persones, sense contacte físic, i sempre que no se superi el 50% de l’aforament màxim permès i complint les corresponents mesures de prevenció i higiene.

PISCINES RECREATIVES I PLATGES

83. Poden reobrir les piscines recreatives?

Sí, poden reobrir, però abans de l’obertura cal fer una neteja i desinfecció generalitzada. Caldrà tenir especial cura dels espais tancats, com poden ser els vestidors i banys.

84. Quin aforament i condicions d’obertura cal complir?

L’aforament màxim permès és del 30% de la capacitat de la instal·lació, sempre que permeti assegurar la distància de 2 metres entre usuaris. En cas contrari, s’ha de reduir l’aforament fins a aconseguir aquests 2 metres.

Caldrà establir un sistema de reserva per mitjà de cita prèvia i s’hauran d’organitzar torns.

85. Quins serveis no es poden fer servir o el seu ús està restringit?

No es poden utilitzar les dutxes dels vestidors ni les fonts d’aigua. Els lavabos es poden fer servir amb una ocupació d’una persona per quatre metres quadrats (excepte necessitat d’assistència). En el cas de lavabos més grans, es podran utilitzar fins a la meitat dels urinaris o cabines, sempre guardant la distància de 2 metres. A més, als lavabos hi ha d’haver sempre sabó i/o gel hidroalcohòlic.

86. Les piscines comunitàries i d’urbanitzacions poden obrir?

Sí, i per minimitzar el risc de transmissió del virus, cal que tinguin en compte les mesures de neteja i desinfecció establertes per a les piscines recreatives dels espais comuns.

87. Es pot anar a la platja?

Sí, sempre que el municipi n’hagi habilitat l’obertura i a aquelles que es trobin dins de la vostra unitat territorial. Es pot anar a la platja per banyar-se, passejar i fer activitats esportives i d’esbarjo, sempre que es respecti la distància entre persones de 2 metres i fent-ne un ús responsable d’acord amb les directrius establertes per les autoritats sanitàries.

88. Què he de tenir en compte per fer les activitats permeses?

Les activitats permeses són l’esport i activitats d’oci en general, sempre donant compliment als aspectes següents:

– Grups de màxim 20 persones, excepte convivents.
– No hi ha d’haver contacte físic.
– Hi ha d’haver una distància de 2 metres entre assistents, incloent tovalloles i altres objectes personals, a excepció dels usuaris que visquin junts.

89. Existeix limitació d’accés a la platja?

Sí, l’ajuntament podrà establir limitacions d’accés, però aquest serà sempre gratuït. A més, també poden establir un temps de permanència màxim.

90. Quins serveis puc fer servir a la platja?

Està permès l’ús de dutxes i rentapeus que siguin a l’aire lliure, així com lavabos, vestidors i altres serveis públics similars. Cal tenir en compte que l’ocupació màxima és d’una persona per quatre metres quadrats (excepte necessitat d’assistència).

En el cas de lavabos més grans, es podran utilitzar fins a la meitat dels urinaris o cabines, sempre guardant la distància de 2 metres.

91. Es permet la navegació d’oci?

Sí, la navegació d’oci està permesa dins la unitat territorial.

92. Es poden contractar serveis com gandules, motos aquàtiques, hidropedals i embarcacions d’oci?

Sí, però s’hauran de netejar i desinfectar quan canviïn d’usuari. En el cas dels negocis de motos aquàtiques, hidropedals i similars, caldrà complir els mateixos requeriments que per a la resta de comerç.

93. Poden obrir els “xiringuitos” o llocs de restauració?

Sí, i se’ls apliquen les mateixes condicions establertes per a la resta d’activitats de restauració. Consulteu l’apartat “turisme, hostaleria i restauració”.

CAÇA I PESCA

94. Quin tipus d’activitat cinegètica i pesca esportiva i recreativa estan permeses?

Totes les modalitats, sempre que es respecti la distància de seguretat i mesures d’higiene i prevenció.

95. Quines són les mesures d’higiene generals aplicables a les activitats cinegètiques i de pesca esportiva i recreativa?

A més de les mesures d’higiene generals, cal tenir en compte que:

– Si no es pot mantenir la distància de seguretat de 2 metres, és obligatori l’ús de mascareta.
– No es poden compartir eines ni utillatge de menjar o beguda.
– S’ha de netejar i desinfectar el vestidor després de cada ús.
– S’han de netejar i desinfectar les eines que s’han fet servir.

CERIMÒNIES I ACTES RELIGIOSOS

96. Puc assistir a un acte de culte?

Es permet l’assistència a llocs de culte sempre que no se superi el 75% de l’aforament, que ha d’estar senyalitzat correctament.És obligatori que facin servir mascareta les persones dels 6 anys en endavant, sempre que no sigui possible mantenir una distància d’un mínim de 2 metres entre elles. Cal desinfectar abans i després de cada acte i, durant l’acte, desinfectar els objectes d’ús compartit freqüent.

No es permet fer servir aigua beneïda ni les ablucions. S’han de fer sevir catifes individuals en el cas d’anar descalços pel terra i les sabates s’han d’embossar degudament en un espai previst específic.

97. Puc anar a sales de vetlla, cerimònies o sepelis en cas de mort d’un familiar o amic?

S’autoritzen les sales de vetlla en tot tipus d’instal·lacions, públiques o privades, amb un límit màxim de 50 persones en espais a l’aire lliure i 25 persones en espais tancats.

98. Estan permesos els casaments o altres cerimònies religioses de caràcter social?

S’autoritzen els casaments o altres cerimònies religioses de caràcter social, en instal·lacions públiques o privades, amb un límit màxim de 150 persones a l’aire lliure i 75 en espais tancats, sempre que no se superi el 75% de l’aforament.

LOCALS I ACTES CULTURALS

99. Puc anar al cine, teatre, auditoris, circs de carpa o a un altre espectacle cultural?

Sí, aquestes activitats estan obertes al públic amb les condicions següents: limitant l’aforament al 50%, amb butaques preassignades i caldrà garantir la distància de seguretat de 2 metres a les cues d’entrades i sortides d’espectadors; a més, s’hauran d’establir sistemes de control d’aglomeracions quan hi hagi més de 50 persones.

És obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de dos metres amb altres persones.

100. I en el cas que s’habiliti un espai per fer cinema, teatre o altres espectacles culturals?

En els locals i establiments d’espectacles que no són ni cines, ni teatres, ni auditoris o similars, en espais tancats no es podrà superar el 50% de l’aforament autoritzat ni reunir més de 80 persones.

Quan els espectacles siguin a l’aire lliure, el públic haurà d’estar assegut, guardant la distància de seguretat, i no es podrà superar el 50% de l’aforament i com a màxim es podran reunir 800 persones.

101. Les biblioteques estan obertes? Hi puc anar?

Les biblioteques poden obrir per oferir el servei de préstec, consulta i lectura a sala i informació bibliogràfica i bibliotecària, també la realització d’activitats culturals, amb mesures de seguretat.

Es permet:

– L’estudi a les sales sempre que es donin les condicions necessàries segons la direcció de la biblioteca, i no se superi el 50% de l’aforament autoritzat.
– El préstec interbibliotecari, l’ús dels ordinadors i mitjans informàtics i l’ús de catàlegs d’accés públic o en fitxes.
– Les sales infantils i les col·leccions de lliure accés romandran tancades.
– Els documents i llibres consultats passaran a una quarantena de 14 dies abans de tornar a préstec.
– La realització d’activitats culturals a les biblioteques, sempre que no se superi el 50% de l’aforament autoritzat. En tot cas, s’haurà de mantenir una distància de seguretat interpersonal de dos metres entre els assistents.

102. Els museus, sales d’exposició o monuments estan oberts? Hi puc anar?

Els museus, sales d’exposició, monuments altres equipaments culturals poden obrir amb limitacions del 50% de l’aforament de cadascuna de les seves sales i espais públics.

CENTRES EDUCATIUS

103. Estan obertes les escoles, acadèmies o altres centres formatius no universitaris?

Es permet flexibilitzar mesures i la reobertura de centres i activitats presencials en l’àmbit no universitari, sense superar el 30% de l’aforament. Sempre que sigui possible, es mantindrà formació a distància.

104. Estan permeses les classes pràctiques de conducció?

Si, és obligatori l’ús de mascareta tant per part de professors com dels alumnes i cal desinfectar el vehicle.

ACTIVITATS A L’AIRE LLIURE PER A INFANTS I JOVES

108. Quines condicions han de complir les activitats a l’aire lliure per a la població infantil i juvenil?

Totes les recomanacions de prevenció i higiene, així com tenir disponible un procediment per al cas de possibles casos de COVID-19. Les activitats a l’aire lliure s’han de fer per a un nombre de participants del 50% de la capacitat màxima habitual per a aquella activitat. La xifra màxima entre participants i monitors no podrà ser superior a 200.

Durant el transcurs de l’activitat els participants s’han d’organitzar en grups de màxim 10 persones inclòs el monitor.

TREBALL, GESTIONS I ALTRES

109. Hi ha mesures especials previstes per als centres de treball?

Sí, les mínimes a tenir en compte són:

– El foment del teletreball sempre que sigui possible.
– L’establiment d’una separació de 2 mestres entre treballadors, així com en relació amb els usuaris amb els quals interactuïn. Si no es pot mantenir aquesta distància, s’han d’habilitar equips de protecció com ara mascaretes o barreres.
– La creació de sistemes organitzatius de torns i condicions de treball que permetin garantir les distàncies de seguretat i evitar la coincidència massiva de treballadors.
– La limitació de l’ús dels ascensors.
– La disposició de forma permanent d’aigua i sabó o gels hidroalcohòlics o desinfectants.
– El sistema d’empremta dactilar s’ha de substituir per un altre de control horari sense contacte, o s’haurà de desinfectar després de cada ús.
– La desinfecció de forma freqüent dels espais de treball, sobretot els comuns i les superfícies, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.
– La ventilació adequada dels espais.
– Els treballadors amb símptomes han de marxar del seu lloc físic de treball. Caldrà que es posin en contacte amb Salut i amb el seu servei de prevenció de riscos laborals.

111. Puc anar a fer gestions a l’ajuntament (multes, impostos…)?

Consulteu amb l’ajuntament si podeu fer els tràmits de forma telemàtica o si cal demanar cita prèvia. A partir de l’1 de juny es van reprendre els tràmits administratius suspesos durant l’estat d’alarma.

112. Què passa si em caduca el DNI o el passaport aquests dies?

S’ha establert la pròrroga d’1 any, fins al 13 de març de 2021, de la vigència dels DNI de persones majors d’edat que caduquin des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma. En tot cas, ja és possible demanar cita prèvia per renovar-lo.

113. I en el cas del carnet de conduir?

La vigència dels permisos i llicències de conducció que caduquin durant l’estat d’alarma quedarà automàticament prorrogada durant 60 dies. En tot cas, ja és possible demanar cita prèvia per renovar-lo.

114. Puc continuar conduint si m’ha caducat la ITV?

Sí, sempre que la ITV hagi caducat durant la vigència de l’estat d’alarma. Encara que sigui vàlid el certificat, ja és possible demanar cita prèvia. Els vehicles agrícoles disposen de pròrroga fins al 10 de novembre de 2020.

115. He de posar una denúncia: puc anar a una comissaria a posar-la?

Com a servei essencial, les comissaries són obertes, amb el mateix horari. No obstant, els desplaçaments s’han de reduir al màxim; per tant, eviteu anar a les comissaries si no es tracta d’assumptes urgents i rellevants.

116. Si soc víctima de violència masclista o domèstica, què puc fer?

En cas de situació de violència masclista, podeu sortir del vostre confinament per anar a denunciar-ho a un servei d’acolliment d’emergència, a una comissaria de policia o al jutjat. També podeu fer servir el telèfon 900 900 120 de l’Institut Català de les Dones o bé trucar al telèfon d’emergències 112. En el cas que necessiteu assessorament i informació durant la situació de confinament domiciliari, podeu adreçar les vostres consultes a mossos.atenciovictimes@gencat.cat.

117. Poden continuar les obres?
Sí, poden continuar sempre que es compleixin les mesures de seguretat, com la distància mínima, la higiene i l’ús de mascareta.

118. Poden obrir els establiments i locals de joc i apostes?
Sí, ja poden reobrir al públic els casinos, establiments de joc col·lectiu i d’atzar, sales de joc, sales recreatives, rifes i tómboles, locals d’apostes i similars. Ara bé, no es pot superar el 50% d’aforament.

120. Puc beure o agafar aigua d’una font pública?

Atès que són instal·lacions on hi pot haver més contacte amb les mans o la boca, es recomana no utilitzar-les. Si s’han de fer servir, cal netejar-se les mans convenientment abans i després d’utilitzar la font i evitar que la boca toqui l’aixeta. En el cas d’omplir ampolles, no han de tocar l’aixeta de la font.

121. Quins són els grups de més risc?

Salut indica que els grups de més risc són les persones d’edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, les cardíaques o les pulmonars, la diabetis o els problemes en el sistema immunològic.

122. Com podem evitar les notícies falses?

Contrasteu sempre la informació amb les instruccions i dades de les fonts oficials. No reenvieu informació que no sigui de fonts oficials i no hagueu comprovat prèviament.

123. Hi ha un telèfon d’informació centralitzat?

012, per a informació.
061, per a simptomatologia
112, només per a emergències i en cap cas per a informació.

Comentaris

Encara no hi ha comentaris en aquesta entrada.

    {{ comment.usuari }}
    {{ comment.data }}
    Comentari pendent d'aprovació

    {{ comment.text }}


Fes un comentari

Comentant com a {{ acting_as }}.

{{ success }}

Per fer un comentari has d'estar identificat com a usuari.
Entra o registra't

Digues la teva

Fes-nos arribar suggeriments, notícies, esmenes...

Esmenes
Fotografies
Cartes al director
Altres
Puja un fitxer

El formulari s'ha enviat correctament. Moltes gràcies.