Opinió

Víctimes

Les xarxes empenyen a compartir la vida privada a canvi de res, només per ser-hi present, per ser algú