El debat: Vic

Debat electoral de Vic, amb la participació d’Albert Castells (Junts), Xavier Farrés (Ara Vic), Maria Balasch (ERC), Carla Dinarès (CUP), i Miquel Ylla (PSC); seguint el criteri marcat per la Junta Electoral.