Fins a la cuina – Ramon Besa

Ramon Besa, un dels grans periodistes d’aquest país, es fa escoltar. Parla de tot i sempre amb arguments: de Perafita, dels amics, dels pares, de la família i, sobretot, de periodisme, el seu ofici, la seva vocació i la seva gran passió. Assegura que aviat plegarà veles, però, escoltant-lo, el cert és que ningú ho diria. Dels mestres sempre se n’aprèn encara que ells no sàpiguen que ensenyen.