La Iaia

Entrevista a Ernest Crusats, Jordi Casadesús ‘Casa’ i Jordi Torrents ‘Turre’ de La Iaia.