Resiliència

Presenta: Jordi Sunyer. Entrevista Ferran Domènech, de Resiliència, que actuen aquest dissabte a Manlleu en el marc de la Trobada de casals i ateneus desl Països catalans.