Eloi Vila Escarré

Periodista, guionista i escriptor

evila.f@ccma.cat

Les xarxes socials

Notícies publicades per Eloi Vila Escarré