EN DIRECTE EL 9 TV
EN DIRECTE EL 9 FM

Vic aprova les ordenances fiscals amb el suport del PSC

L’equip de govern, format per CiU i ERC, va comptar amb el suport dels socialistes per aprovar els tipus impositius dels impostos i les tarifes de les taxes municipals. Tots els altres grups van votar-hi en contra, excepte la PxC que es va abstenir.

El 9 Nou
05/11/2013

Segons el regidor, David Sala, l’Ajuntament ha volgut congelar alguns impostos per no incrementar la pressió tributària. Així, el gravamen de l’Impost de Bens Immobles, per exemple, pateix una reducció del 0,55 al 0,506, que a la pràctica suposa una congelació de l’impost per pal·liar el 6% de l’agument de Rajoy.

Pel que fa l’impost de les plusvàlues, manté la bonificació del 95% quan es tracti de transmissions de l’habitatge habitual. Un dels punts més crítics pels grup de l’oposició va ser la revisió a la baixa del 60% del valor cadastral pels solars urbanitzables de la ciutat. Segons la majoria de grups municipals, aquesta mesura afavoreix als rics i als grans propietaris.

Amb aquestes ordenances, l’Ajuntament de Vic deixarà de recaptar prop de 500.000 euros, uns diners que segons l’oposició es podrien destinar a polítiques socials.

Nota de premsa de l’Ajuntament de Vic sobre el ple

Vic aprova les ordenances fiscals per l’any 2014

· El ple també va debatre 6 mocions

L’Ajuntament de Vic va celebrar ahir a la tarda-vespre el Ple Municipal ordinari d’aquest mes de novembre amb diversos punts a l’ordre del dia i 5 mocions. El punt més destacat de l’ordre del dia va ser l’aprovació de les ordenances fiscals per l’exercici 2014. Aquestes van ser aprovades amb els vots a favor de l’equip de govern (CiU i ERC) i el PSC; l’abstenció de PxC i el vot en contra de la CUP, SI i ICV-EUiA.

El regidor d’Economia i Recursos Humans, David Sala va exposar que “les ordenances fiscals volen continuar essent les que considerem millors pel conjunt de la ciutadania”. “Un esforç per poder combinar el fet que la major part dels ciutadans vegin congelada la pressió tributària i, a la vegada poder mantenir els mateixos serveis que s’estant donant en aquest 2013”, va afegir. Sala ha manifestat que l’IBI ‘no pujarà, sinó que s’abaixa lleugerament’ ja que ‘l’hem adequat el tipus de gravamen del 0,55 al 0,508 per tal de pal·liar tots els increments repercutits.

Seguint amb l’IBI, Sala ha explicat que aquestes modificacions s’han fet d’acord i consensuades amb el PSC. El regidor també va remarcar que els valors cadastrals no són potestat directa de l’Ajuntament de Vic, ja que els dictamina la mateixa Generalitat i fent reunions amb ells s’ha aconseguit que es revisessin els solars urbanitzables programats que veuran abaixat el seu valor cadastral i, per tant, la quota. En aquest cas, el mateix regidor va remarcar que es tracta de solars sense cap mena de valor.

En segon lloc, el regidor d’Hisenda ha explicat que es mantindrà la bonificació del 5% a les persones que domicilien el rebut de l’IBI. Pel que fa a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, és a dir, l’impost que genera les plusvàlues, en les transmissions ‘mortis causa’, es manté la bonificació del 95% en la quota de l’impost que afecti a l’habitatge habitual i el local on hi pugui haver el negoci familiar del causant. Així mateix, es concedirà una bonificació del global de les finques objecte de l’herència.

També es concedirà una bonificació de fins el 95% de la totalitat de les quotes de totes les finques objecte de l’herència, quan la persona beneficiaria de la mateixa acrediti una minusvalia igual o superior a 65%. La bonificació serà del 50% quan la minusvalia sigui del 33% al 65%.

A més, es concedirà una bonificació del 95% de la totalitat de les quotes de totes les finques objecte de l’herència quan la persona beneficiaria de la mateixa, sigui més gran de 75 anys i tingui uns ingressos inferiors a 60.000 €.

En l’impost sobre construccions, el tipus de gravamen serà del 2,72%, és a dir, un 15% més baix que l’actual.

Pel que fa a la recollida d’escombraries, hem de dir que s’augmentarà 2 euros per rebut donat l’increment que se’ns aplicarà per l’entrada a l’abocador que passarà a ser de 12,40€ a 15,80€ per tona, és a dir, gairebé un 30% més.

Per activar els emprenedors s’ha aplicat una rebaixa del 20 % en totes les taxes que intervenen en els tràmits de les activitats.

La resta de punts de l’ordre del dia van ser:

El primer punt de l’ordre del dia va ser anul·lar algunes de les competències del ple delegades a favor de la Junta de Govern Local, com ho dictamina una Sentència del Tribunal Constitucional.

El ple també va nomenar com a representant de la Corporació en el Patronat de la Fundació Universitària Balmes la regidora, Anna Erra i Solà. Aquesta incorporació s’ha fet posteriorment que el mateix Patronat, en data 18 de desembre de 2012, refés els seus estatuts i en els que es descriu que el nombre de regidors de l’Ajuntament s’ampliï a tres. Fins ara ja formaven part d’aquest organisme els regidors Josep Arimany i Manso i Joan López i Carol.

Un altre dels punts que també es va tractar al ple va ser la renúncia de l’Ajuntament de Vic com a patró institucional de la Fundació Osona Gastronomia. Recordem que el consistori vigatà es va adherir en aquesta Fundació l’any 2008 i durant aquests anys s’ha donat tot el suport possible, però actualment es creu necessari ressituar les prioritats, tant pel què fa a objectius com a les disponibilitats pressupostàries en els àmbits de la formació i del turisme. En aquest punt, l’alcalde de Vic, Josep M. Vila d’Abadal, va recordar que l’objectiu principal de la Fundació era la creació de l’escola de gastronomia que ja existeix i que ara ja és competència directa de la Generalitat de Catalunya. Per tant, l’Ajuntament de Vic hi va donar suport als seus inicis però ara ja es retira com a patró institucional.

El ple d’ahir també va donar llum verda a l’acord per a promoure una nova marca turística: “Paisatges de Barcelona”, en substitució de la marca Catalunya Central que compren les comarques de l’Anoia, Bages i Osona. Aquest acord es basa en el Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015, que constata que la denominació de la marca “Catalunya Central” és poc o gens coneguda pels mercats emissors i cal substituir-la per “Paisatges de Barcelona”, aquesta darrera molt més reconeguda a nivell internacional i un atribut associat a valors clarament de turisme interior.

Un altre dels punts que va prosperar va ser l’aprovació inicial de la memòria per a l’establiment del servei del Centre de Processament de Dades (CPD). Recordem que el CPD, inaugurat aquest mateix any, s’emmarca dins el projecte Vic Integració Tecnològica i amb l’objectiu de dotar a Vic i a Osona d’un equipament per crear i transmetre coneixement en aquest àmbit.

El ple també va aprovar una modificació i suplement de crèdit amb la quantia de 125.000€ que s’obté de la participació en els tributs de l’Estat (50.000€) i la subvenció en la partida de transport urbà (65.000€). D’altra banda aquesta quantia es destina a altres partides vinculades a serveis a manteniment de carrers, conservació d’edificis municipals, entre altres.

A partir d’ara l’Oficina d’Intermediació Hipotecària de Vic també podrà atendre aquells casos de persones que són residents a la comarca d’Osona. Així ho descriu el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vic i el Consell Comarcal d’Osona que es va aprovar en un altre dels punts de l’ordre del dia. Recordem que l’Oficina d’Intermediació Hipotecària està ubicada a l’oficina municipal del Remei.

L’Ajuntament de Vic a partir del dia 6 de novembre d’enguany gestionarà directament les instal·lacions esportives del camp de futbol que utilitza l’Unió Esportiva Vic. Fins ara aquesta funció la feia directament l’entitat esportiva via concessió, però el 8 de juliol d’enguany l’Unió Esportiva Vic va presentar a l’administració local la seva renúncia.

Es van aprovar diversos acords en relació a l’execució de la primera fase del projecte d’ampliació del circuït d’Osona. Aquesta es concreta en la construcció de l’ampliació de la pista i de a zona de boxes amb una inversió del Consell de l’Esport de la Generalitat de 330.000 €.

El ple també va aprovar la creació de fitxers de les dades de caràcter personal de Medi Ambient, de Joves i gestió i suport als processos de la policia local i la modificació del fitxer de gestió de l’habitatge.

Un altre dels punts que es va tractar va ser la modificació del reglament d’ús dels horts urbans de titularitat municipal. Els canvis se centren en substituir el termini en que un hort pot quedar sense treballar; en comptes de “més de sis mesos” a “més d’un mes”. També s’introdueix que cal “utilitzar com a sistema de reg, el reg per goteig”, entre altres aspectes que també s’han modificat.

Per altra banda, el Ple va debatre 7 mocions:

A/ MOCIÓ PRESENTADA PER CiU, PXC, CUP, PSC, ERC I ICV CONTRA L’HOMOFÒBIA, LA LESBOFÒBIA I LA TRANSFÒBIA. APROVADA PER UNANIMITAT.

La moció, impulsada per l’Associació Talcomsom i subscrita per diferents partits polítics de l’Ajuntament de Vic, exposa la llarga reivindicació en el temps del col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals (LGBT) demanant més justícia social. El text exposa que hi ha estudis fets que demostren que en els darrers anys les pràctiques i actituds discriminatòries envers aquest col·lectiu han augmentat. De fet, l’estudi apunta que el 80% de joves han presenciat en una o altra ocasió situacions de discriminació (insults, amenaces, agressions, aïllament…). Per totes aquestes raons la moció acorda impulsar accions transversals des del sistema educatiu, els mitjans de comunicació, les administracions i la societat civil per seguir avançant cap a una societat inclusiva que accepti la diferència. En concret els acords es basen en declarar la ciutat de Vic respectuosa amb la diversitat sexual i la realitat del col·lectiu LGBT. A la vegada, es dóna suport a la “Proposició de Llei de drets de les persones LGBT”, presentada al Parlament de Catalunya. També s’acorda fer onejar la bandera de l’arc de Sant Martí a l’Ajuntament o en altres edificis municipals els dies 17 de maig (Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia) i el dia 28 de juny (Dia Internacional de l’Orgull LGTB), així com posar el llaç vermell el dia 1 de desembre, Dia Internacional de la Lluita contra la Sida. El text també concreta instar a l’Ajuntament de Vic a portar a terme, a través de la regidoria de Cultura i Ciutadania i amb la col·laboració de l’Associació LGTB TALCOMSOM i altres entitats, un pla contra l’homofòbia, la lesbofòbia i la Transfòbia.

B/ MOCIÓ DE PXC PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTES DE PROXIMITAT. APROVADA amb els vots a favor de PxC, PSC i CiU; l’abstenció del SI i ERC i el vot en contra de la CUP.

El document reclama major atenció per part de tota la ciutadania pel consum de productes de proximitat i demana campanyes de conscienciació sobre els beneficis d’adquirir aquests productes i alhora que tinguin el distintiu DOP (Denominació d’Orígen Protegida), IGP (Indicació Geogràfica Protegida), ETG (Especialitat Tradicional Protegida). D’altra banda la moció concreta també la possibilitat d’impulsar els aliments de proximitat en l’hostaleria i restauració, així com també a aquelles empreses que gestionen menjadors escolars introduint aquest mateix criteri de compra.

C/ MOCIÓ DE PXC DE CONDEMNA AL TERRORISME D’ETA I EN RECORD A LES SEVES VÍCTIMES. REBUTJADA.

D/ MOCIÓ DE LA CUP DE SUPORT A LA LLUITA LABORAL D’ESFOSA. RETIRADA per la mateixa CUP, ja que el conflicte ha quedat resolt, doncs les diferents parts (empresa i personal) han arribat a un acord.

E/ MOCIÓ DE LA CUP PER LA CELEBRACIÓ D’ASSEMBLEES MUNICIPALS OBERTES. REBUTJADA.

F/ MOCIÓ D’ERC DE SUPORT A CARLES MATEU BLAY I CONTRA ELS ATACS LINGÜÍSTICS AL PAÍS VALENCIÀ. APROVADA amb els vots a favor d’ERC, CiU, ICV-EUiA, CUP i SI i s’absté PxC i PSC.

La moció acorda donar suport al ciutadà d’Almenara (País Valencià) Carles Mateu Blai Vàzquez , qui el passat 23 de desembre de 2012 va patir un tracte vexatori i insultant per part d’una parella de la Guàrdia civil, en un control rutinari, pel fet de parlar català i negar-se a canviar de llengua al castellà. Actualment l’Audiència ha dictat que Blai sigui condemnat a sis mesos de presó per desobediència a l’autoritat i a una retirada del carnet de conduir d’un any i un dia, a més d’una sanció econòmica. El text també acorda instar a la Generalitat Valenciana i al Síndic de Greuges a prendre partit en el tema, atès que s’estan vulnerant els drets lingüístics fonamentals d’un ciutadà valencià.

El ple de l’Ajuntament de Vic va tornar a ser emès en directe per internet, a través del web www.vic.cat.

Comunicat de la CUP sobre el ple de dilluns

PLE DE NOVEMBRE: CRÒNICA D’UN PLE NEGRE.

Ahir va ser un dia negre per la democràcia participativa i les classes populars, un dia negre per a la ciutat de Vic.

Des de bon començament, en l’aprovació dels primers punts del Ple, ja vam veure per on anirien els trets de l’escopeta capitalista i la pistola de l’oligarquia. A foradar altre cop les butxaques de la majoria de vigatanes aprovant unes ordenances fiscals que només afavoreixen els interessos d’una minoria, inutilitzant una nova eina de participació ciutadana i creant nous arxius de control social.
Primer vam veure com l’equip de govern tornava a acaparar la representació institucional a les fundacions amb el nomenament de l’Anna Erra com a nova representant de l’Ajuntament ( i ja en son tres) de la Fundació Universitària Balmes, i com les paraules se les endú el vent, van oblidar la promesa de l’alcalde feta al Ple del mes de juny d’obrir aquestes representacions a l’oposició. Per afavorir la transparència i la fiscalització dels comptes d’aquestes fundacions es fa més necessària que mai la diversitat política i la informació a la ciutadania, i amb aquest nomenament només s’afavoreixen l’opacitat i el seguidisme.

Després ens vam trobar amb les ordenances fiscals per al proper 2014. Unes ordenances pensades només per afavorir als de sempre, a la vintena de famílies riques i propietàries de la majoria de solars de Vic.

Amb el vot a favor dels socialistes es va aprovar una reducció de l’IBI que paguen els solars buits, i no contents amb això, també van bonificar amb un 70% les plusvàlues que paguen les transmissions patrimonials de fins a 300,000€ en herències de pares a fills, però no considerades com a primera vivenda o vivenda habitual. Com es pot veure, pensada per afavorir a la majoria de la població de Vic.
El concepte de redistribució de riquesa que tenen els nostres governants fa caure en la depressió. L’església catòlica, amb tot el seu patrimoni immobiliari seguirà sense pagar l’IBI, les famílies desnonades seguiran pagant la plusvàlua encara que es quedin sense casa, els pisos provinents de la SAREB (banc dolent) seguiran exempts de pagar impostos, i a sobre també pujaran un 2% les taxes de les escombraries,…

Si aquestes ordenances son socials, no volem imaginar com seran les no socials.

Com que no en teníem prou, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la creació d’uns fitxers amb dades de caràcter personal per a diversos conceptes. Entre tots, el més escandalós i totalment il•legal és el que fa referència a la Policia Local, la qual tindrà una base de dades on constarà la filiació política i sindical dels ciutadans, la seva raça, religió i color de pell. Aquesta base de dades es nodrirà de diaris, informació telemàtica, webs, articles,… Un control social sobre la ciutadania, sense que sapiguem a quins usos anirà destinada la informació emmagatzemada. . Denunciarem aquest fitxer al Síndic de Greuges i interposarem un contenciós-administratiu als jutjats per invalidar aquest acord, que nosaltres creiem il•legal segons LCPD.

La única alegria que ens va donar aquest nefast Ple va ser l’aprovació per unanimitat de tot el consistori d’una moció presentada pel col•lectiu ‘TalComSom’ en defensa dels drets dels col•lectius LGTBI i contra l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia. Ho celebrem!! És una moció amb un alt contingut simbòlic, però un primer pas en la normalització de qualsevol forma d’estimar i de sentir el propi sexe. Estarem amatents perquè com diu la moció, es promogui un pla local contra la discriminació sexual, l’homofòbia i la transfòbia, i es puguin fer xerrades a escoles i instituts de Vic.
A l’apartat de les mocions, el grup municipal de la CUP en presentàvem dues.

La primera feia referència a la lluita laboral que aquests dies estan portant a terme els treballadors d’Esfosa i que vam retirar a instàncies dels mateixos treballadors una vegada han arribat amb un acord amb l’empresa. No ho guardem en un calaix, el sector de les empreses càrnies està patint una precarització laboral sistemàtica i esgarrifosa, amb pràctiques mafioses que recorden altres temps. Estarem pendents del tema, i lluitarem juntament amb treballadors, plataformes i moviments socials per la defensa dels seus drets i la millora de les condicions laborals.

L’altre moció que presentàvem amb molta il•lusió era la creació de les Assembles Municipals Obertes. Una nova eina de participació ciutadana, una nova eina per apropar la política municipal a la ciutadania, amb la finalitat de que la política vagi de baix a dalt, del poble als seus representants legalment escollits. Una eina on els vigatans, poguessin treballar les seves propostes, debatre-les i consensuar-les per després portar-les al Ple i que fossin aprovades i executades. Una eina diferent a les que actualment te el consistori, on bàsicament es convoca als ciutadans als diferents Consells per escoltar les accions de govern, però on les seves propostes queden sotmeses a la bona voluntat del regidor de torn, per ser acceptades o no.
Les raons per a votar en contra de la proposta son vàries i sense cap justificació, a no ser que sigui la nul•la voluntat de l’equip de govern per dotar a la ciutadania de noves eines de participació.
Finalment el govern en minoria de CiU, amb el suport dels feixistes van tombar la proposta, negant al poble la possibilitat de fer política per a la seva ciutat.

Per finalitzar la crònica d’aquest penós Ple, direm que al torn de precs i preguntes vam haver de fiscalitzar l’equip de govern sobre els nombrosos incompliments de les mocions presentades pel nostre grup municipal i aprovades al plenari, doncs aquest no compleix amb els seus compromisos ni amb els acords presos.

Vic, 5 de novembre del 2013

LA PREGUNTA

El Barça eliminarà el PSG a la Champions?

En aquesta enquesta han votat 56 persones.
Comentaris
Encara no hi ha comentaris en aquesta entrada.

    {{ comment.usuari }}{{ comment.data }}
    Comentari pendent d'aprovació

    {{ comment.text }}


Fes un comentari

Comentant com a {{ acting_as }}.

{{ success }}

Per fer un comentari has d'estar identificat com a usuari.
Entra o registra't